Naši partneri

Za nas je bitna saradnja sa najboljima, jer želimo ponuditi svojim klijentima usluge i rješenja najviših kvaliteta.

Fujitsu

Kodak

Easy Software

ABBYY

TIS

Next Scan

SKENERI HR

Colortrac

Zeutlschel

Microtek

Kodak Alaris

StepOver

Kofax

Foxit

Rowe

Image Access