Skrb za zaposlene


Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja poslovanja. V Mikrografiji smo leta 2012 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in ga leta 2015 nadgradili še s polnim certifikatom. Zavedamo se, da je harmonija v zasebnem in poklicnem življenju izrednega pomena pri slehernemu zaposlenemu in izdatno pripomore k uspešnemu delu zaposleni. Vsi zaposleni so soustvarjalci uspeha podjetja, zato Mikrografija deluje kot velika družina.

***

Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
Dne 28. 3. 2012 smo prejeli sklep revizorskega sveta o podelitvi osnovnega certifikata družini prijazno podjetje. Med postopkom pridobivanja certifikata smo na delavnicah, kjer je aktivno sodelovalo sedem zaposlenih, vse bolj spoznavali, da so vrednote Mikrografije že v preteklosti bile usmerjene v družini prijazen odnos do zaposlenih. Zato podjetju ni bilo težko sprejeti 14 ukrepov, ki so dodatno prispevali h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu preživljanju družinskega in delovnega časa. Sprejeti ukrepi so se nanašali na komuniciranje z zaposlenimi, izobraževanje vodilnih za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, novoletna darila za otroke zaposlenih, aktivnosti izven delovnega časa, ki so namenjene druženju zaposlenih in družinskih članov, planirane športne aktivnosti, skrb za zdravje zaposlenih idr.

Polni certifikat Družini prijazno podjetje
Dne 5. 11. 2015 smo prejeli sklep, da smo uspešno zaključili 3-letno obdobje osnovnega certifikata in prešli na polni certifikat Družini prijazno podjetje. V treh letih trajanja osnovnega certifikata smo pokrili izvajanje vseh 14 ukrepov, ki smo jih na začetku sprejeli, v nadaljevanju uvedli in implementirali še dodatne tri ukrepe. S podelitvijo polnega certifikata Družini prijazno podjetje Mikrografija dokazuje, da je mogoče uspešno usklajevati družinsko in poklicno življenje in trdno verjame, da tak pristop dolgoročno ugodno vpliva na poslovne in zasebne uspehe.

Družini prijazno podjete