Vaš zanesljiv poslovni partner!

 

V podjetju Mikrografija smo zaposleni izkušeni strokovnjaki s področja informatike, obvladovanja dokumentov in arhivistike, ki svoje znanje nenehno nadgrajujemo doma in na tujem. Že več kot 25 let se trudimo poiskati najbolj optimalne rešitve za naše stranke in z veseljem zagrizemo v vsak poslovni izziv. Prav strokovni in usposobljeni zaposleni s svojo inovativnostjo, prilagodljivostjo in nenehnim učenjem stremimo k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju projektov ter postavljanju kar najboljših temeljev digitalnega poslovanja strank. 

***

Mikrografija je svetovalno in razvojno usmerjeno podjetje. Ponujamo celovite rešitve in storitve, ki so naravnane k informatizaciji poslovnih procesov, kot tudi rešitve za elektronsko hrambo in obvladovanje dokumentov znotraj procesov. Zagotavljamo tudi masovno digitalizacijo in zajem podatkov iz različnih vrst dokumentov.

Na trgu smo prisotni že od 1992  in praktično soustvarjamo slovenski trg na področju obvladovanja in hrambe dokumentov, kot eden izmed vodilnih ponudnikov pa smo prisotni smo tudi na nekaterih tujih trgih. Rešitve, ki jih ponujamo so fleksibilne in preizkušene v različnih okoljih in panogah.

Kadar se ne ukvarjamo z razvojem in oblikovanjem storitev ter rešitev, ki bi bile idealne za naše naročnike, se radi posvetimo svojim zaposlenim, ki so jedro naše organizacije. Stremimo k zdravemu odnosu v podjetju, o čemer priča tudi pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjejte. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Skratka, če vam obvladovanje dokumentov v poslovnem okolju povzroča glavobol, nas pokličite. Odpravili ga bomo s skupnimi močmi.

Vizija družbe je postati mednarodno prepoznavno in uveljavljeno podjetje, ki je usmerjeno v doseganje rešitev visoke kakovosti s področja elektronskega poslovanja. Temelj poslovanja so strokovni in usposobljeni kadri, ki z inovativnostjo in prilagodljivostjo omogočajo učinkovito delo na trgu in uspešno izvajanje projektov.

Poslanstvo družbe Mikrografija je vzpostavljanje celovitih rešitev na področju elektronskega poslovanja.Z lastnimi in partnerskimi rešitvami zagotavljamo urejenost in transparentnost poslovnih procesov ter pravočasen in boljši dostop do dokumentov zaposlenim, kadarkoli in kjerkoli jih ti potrebujejo. Pri opravljanju svojega poslanstva sledimo usmeritvi po medsebojnem usklajevanju in uravnoteženju ciljev naročnika s cilji družbe, lastnika ter tudi zakonodajnega okolja, v katerem stranka posluje. Poleg zadovoljnih potrošnikov, so naše poslanstvo tudi motivirani zaposleni, ki nam predstavljajo ključno konkurenčno prednost.

Za naše delo so nam pomembne tudi vrednote, ki jih zasledujemo in ki opisujejo standarde našega dela.

Pri delu z zaposlenimi in strankami se trudimo vzpostaviti medsebojno zaupanje in delujemo po načelu medsebojnega spoštovanja in učinkovitosti.

Stremimo k individualnem in strokovnem pristopu, zato prisluhnemo željam vsake stranke. Smo inovativen, odgovoren in sodoben ponudnik brezpapirnih rešitev s ciljem delovati drugače.