Preprosta priprava in izdaja elektronskih računov
 

E-računi. Od sedaj še enostavnejši z inovativno rešitvijo, ki smo za vas oblikovali v Mikrografiji. Pošiljajte elektronske račune brez dodatnih naložb vsem gospodarskim subjektom. Slovenija je na pot brezpapirnega poslovanja podjetij vstopila z zahtevo po obvezni izdaji elektronskih računov, vsaj kadar gre za poslovanje s proračunskimi uporabniki.

***

Elektronski računi - ste pred dilemo kako se lotiti izdaje e-računa? V Mikrografiji vam nudimo enostavno rešitev za pošiljanje elektronskih računov, predvsem pa zanesljivega ponudnika e-poti ter elektronskega poslovanja. V Mikrografiji ne poskrbimo le za pošiljanje in sprejem e-računov, temveč tudi za varno in zakonsko skladno elektronsko hrambo le-teh.

Rešitev za obvladovanje elektronskih računov lahko deluje samostojno ali pa se poveže obstoječimi poslovnimi rešitvami podjetja, mogoča je tudi nadgradnja v zmogljiv sistem za obvladovanje dokumentov, ki se v popolnosti prilagodi podjetju. 

 

 Na področju elektronskih računov vam omogočamo naslednje storitve:

  • priprava e-računa neposredno iz fizične oblike,
  • priprava e-računa iz digitalnega dokumenta,
  • integracija rešitve E-račun z vašim ERP-sistemom in uvedba avtomatiziranega pošiljanja e-računov,
  • uporaba portala Mikrografija – če imate e-račun pripravljen v skladu z obliko e-SLOG, ga lahko v naš sistem oddate s tehniko »povleci in spusti« - preprosteje res ne gre,
  • podjetjem brez rešitve za pripravo e-računov nudimo spletno storitev, ki omogoča enostavno pripravo, pošiljanje in e-hrambo računov v elektronski obliki.

 

Kako se lotiti uvedbe e-računov?

Omogočamo vam pripravo elektronskega računa z vsemi obveznimi podatki v poljubni aplikaciji, torej tako, kot vaši zaposleni račune pripravljajo že danes - v računovodskem programu, Excelu, Wordu … V nadaljevanju pa poskrbimo za:
  • izdelavo dokumenta za vizualizacijo računa (npr. PDF),
  • izdelavo ovojnice za usmerjanje računa (XML) ter
  • izdelavo strukturiranih metapodatkov o e-računu (eSlog XML).

Seveda je v nadaljevanju poskrbljeno še za digitalno podpisovanje računa (s kvalificiranim digitalnim potrdilom) ter za njegovo elektronsko izmenjavo, da zanesljivo in preverljivo prispe do naslovnika. Za piko na i poskrbimo še za varno e-hrambo poslanega računa.

Naša rešitev podjetjem in podjetnikov omogoča tudi zakonsko skladno sprejemanje e-računov ter klasičnih računov (npr. iz tujine). V nadaljevanju poskrbimo, da se vsi računi znajdejo v ustrezni e-obliki (papirne račune digitaliziramo).

Mikrografija je namreč tudi ponudnik storitve e-poti in zagotavlja varno izmenjavo e-računov med izdajateljem in prejemnikom (prepozna prejemnika iz ovojnice, po potrebi prilagodi dokument za prejemnika, posreduje e-račun v drugo omrežje ter zagotavlja revizijske sledi oz. povratnice). Prejemnik e-račun sprejme v računovodski program ali drugo namensko aplikacijo, ki samodejno zajame podatke iz računa. V podjetju Mikrografija lahko poskrbimo še za vstop e-računa v dokumentni sistem (mDocs), kjer se nadalje preusmeri v tokokrog potrjevanja računov v elektronski obliki.

Podjetja, katerih poslovanje zahteva zagotavljanje pravne veljave e-računov, morajo ob tem izbrati še ponudnika akreditirane e-hrambe (npr. mSef).

 

Ne uvajajte e-računa brez certificirane in zakonsko skladne elektronske hrambe e-računov. Več o naši storitvi akreditirane e-hrambe si lahko preberete v predstavitvi elektronske hrambe mSef.