Dokaz kakovosti

V podjetju stremimo k stalnemu izboljševanju kakovosti naših storitev in produktov ter k zdravemu odnosu med zasebnim in poklicnim življenjem.

ISO 27001:2013

ISO 27001 je standard za vodenje varovanja informacij, ki ponuja celovit pregled varovanja informacij pri poslovanju organizacije. Gre za mednarodni standard, ki ščiti podjetja in organizacije ter zagotavlja skladnost z varstvom podatkov, zasebnostjo in učinkovitim obravnavanjem tveganj. Zapisan je v obliki zahtev, ki jih mora organizacija izpolnjevati. Prvič smo v Mikrografiji pridobili standard že 17. maja 2011, in ga od takrat neprekinjeno vzdržujemo z notranjimi in zunanjimi ISO presojami. Postopki in ukrepi, ki smo jih sprejeli kot izpolnjevanje zahtev, nam omogočajo, da prepoznavamo in zmanjšujemo varnostna tveganja in obvladujemo interne procese na področju informacijske varnosti.

ISO 9001:2015

Je standard za sistem vodenja kakovosti storitev in proizvodov, ključno pri tem pa je izpolnjevanje zahtev naših strank in naročnikov. Sprejeli smo ga z namenom obvladovanja in izboljševanja naših poslovnih procesov, saj želimo biti vedno boljši. Prvič smo v Mikrografiji pridobili standard 29. septembra 2000, in ga od takrat redno vzdržujemo z notranjimi in zunanjimi ISO presojami.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja poslovanja. V Mikrografiji smo leta 2012 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in ga leta 2015 nadgradili še s polnim certifikatom. Zavedamo se, da je harmonija v zasebnem in poklicnem življenju izrednega pomena pri slehernemu zaposlenemu in izdatno pripomore k uspešnemu delu. Vsi zaposleni so soustvarjalci uspeha podjetja, zato Mikrografija deluje kot velika družina.

Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

Dne 28. 3. 2012 smo prejeli sklep revizorskega sveta o podelitvi osnovnega certifikata družini prijazno podjetje. Med postopkom pridobivanja certifikata smo na delavnicah, kjer je aktivno sodelovalo sedem zaposlenih, vse bolj spoznavali, da so vrednote Mikrografije že v preteklosti bile usmerjene v družini prijazen odnos do zaposlenih. Zato podjetju ni bilo težko sprejeti 14 ukrepov, ki so dodatno prispevali h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu preživljanju družinskega in delovnega časa. Sprejeti ukrepi so se nanašali na komuniciranje z zaposlenimi, izobraževanje vodilnih za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, novoletna darila za otroke zaposlenih, aktivnosti izven delovnega časa, ki so namenjene druženju zaposlenih in družinskih članov, planirane športne aktivnosti, skrb za zdravje zaposlenih, …

Polni certifikat Družini prijazno podjetje

Dne 5. 11. 2015 smo prejeli sklep, da smo uspešno zaključili 3-letno obdobje osnovnega certifikata in prešli na polni certifikat Družini prijazno podjetje. V treh letih trajanja osnovnega certifikata smo pokrili izvajanje vseh 14 ukrepov, ki smo jih na začetku sprejeli, v nadaljevanju uvedli in implementirali še dodatne tri ukrepe. S podelitvijo polnega certifikata Družini prijazno podjetje Mikrografija dokazuje, da je mogoče uspešno usklajevati družinsko in poklicno življenje in trdno verjame, da tak pristop dolgoročno ugodno vpliva na poslovne in zasebne uspehe.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Vsak od nas, ki je udeležen v razvoju podjetja Mikrografija d.o.o., se zaveda pomembnosti in uspešnosti delovanja v skladu s certifikatom za Družbeno odgovorno podjetje. Usmerjenost podjetja teži k medsebojnemu usklajevanju in uravnoteženju ciljev naročnika s cilji družbe, lastnika ter tudi zakonodajnega okolja, v katerem stranka posluje. Ozaveščanje, da smo odgovorni za nas same, naše okolje, je dolgoročno delo, ki postaja sinonim za nas.

Izziv je imeti zadovoljne potrošnike in motivirane zaposlene, kar je največji doprinos za konkurenčno prednost. Velika odgovornost podjetja je, da se v skladu s cilji in strateško naravnanostjo zavedamo prevelike uporabe papirja v vsakodnevni rabi in prispevamo velik del k temu, da se ohranja narava. Z brezpapirnim poslovanjem, ki ga podjetje dosledno izvaja pridobimo na času, prihranimo in ohranjamo naravo. Tehnologija, ki našo idejo predstavlja, je dostopna vsakomur. Mikrografija poskrbi, da se želje realizirajo, cilji dosežejo in s tem doseže vsesplošno zadovoljstvo. Podjetje želi biti naravnano k družbeni odgovornosti in se v skladu s certifikatom držati sprejetih sklepov, jih izpolnjevati in po potrebi dopolnjevati. Vodilo podjetja je uspešno usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, saj menimo, da ima le tak pristop dolgoročen vpliv na poslovne in zasebne uspehe. Za dobro delo se vzpostavljajo trdne vezi, medsebojno zaupanje med zaposlenimi in strankami.

Delovanje podjetja vodi k  medsebojnemu spoštovanju in učinkovitosti. Mikrografija ima posluh za vse želje zaposlenih in strank, k njim se pristopa individualno in strokovno. Temeljni pogledi stremijo k inovativnosti, sodobnem brezpapirnem reševanju ciljev.

Za več informacij o certifikatih lahko kontaktirate direktno Inštitut Ekvilib, kjer vam bodo odgovorili na vse vprašanja v zvezi z certifikatom Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovorni delodajalec. Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja.

E-mail: info@ekvilib.org

Telefon: 041 878 131