Zajem podatkov z različnih vrst dokumentov

Skeniranju dokumentov tipično sledi postopek digitalizacije vsebin oziroma zajem podatkov z dokumentov.

Z njim lahko podjetja znatno povečajo hitrost obdelave poslovnih dokumentov in učinkovitost dela zaposlenih. V Mikrografiji skenograme obdelamo z orodjem za zajem oziroma optično prepoznavo podatkov ter tako stranki omogočimo iskanje po celotni vsebini dokumenta.

Z zajemom podatkov:

  • Znižate stroške vnosa podatkov v informacijski sistem.

  • Skrajšate čas, potreben za procesiranje dokumentov.

  • Pospešite vnos podatkov.

  • Zmanjšate možnost nastanka napak.

  • Že na samem začetku procesa odkrijete morebitne napake (manjkajoči podatki, ...).

  • Dokumente obdelujete na eni skupni točki.

Zakaj skeniranje in zajem podatkov zaupati specialistom?

Ker bo delo opravljeno brez napak in visoke kakovosti. Poleg tega smo eno redkih podjetij, ki je kos tudi najbolj zahtevnim nalogam. O tem priča tudi podatek, da smo v šestih mesecih uspeli zajeti podatke z več milijonov dokumentov.

Rezultat optične prepoznave vsebin je možnost uporabe celotnega ali le dela besedila, ki se nahaja na dokumentu, kar pohitri iskanje in hkrati tudi zmanjša ali v celoti odpravi potrebo po ročnem klasificiranju dokumentov glede na vsebino.

Naše tehnične rešitve podpirajo tudi masovno prepoznavo unikatnih elementov ali znakov (t. i. identifikatorjev) s posameznega dokumenta – npr. črtne kode.

Z visokokakovostnim orodjem, za optično prepoznavo vsebine, lahko zajamemo podatke iz naslednjih vrst dokumentacije: