Pripomoček za elektronsko podpisovanje mSign, predstavlja tehnološko in varnostno preverjeno rešitev za vse, ki so se namenili iz svojega poslovanja popolnoma izločiti papir.
Z uporabo mSign boste dosegli prihranek pri stroških poslovanja, obenem pa boste poskrbeli za zakonsko zahtevano varnost, onemogočili naknadno zanikanje verodostojnosti in preprečili nepooblaščen poseg v že overjen dokument. Poenostavite podpisovanje dokumentov z nakupom ali najemom podpisne platforme mSign. Uporaba rešitve je enostavna, v primeru najema pa je vzpostavitev možna že v enem dnevu!

Cenik paketov mSign

Izberite paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam.
mSign MINI
120,00 EUR/leto možen samo letni najem
 • Podprte naprave: PC, notebook, tablice, telefoni (Android, iOS)
 • Vrsta podpisa: digitalno potrdilo2, “Click2Sign”, zajem ročnega podpisa
 • Načini podpisovanja: Poljubno št. podpisnikov in kombinacije podpisov
 • Obveščanje preko elektronske pošte in SMS sporočil3

 • 10 transakcij4 / mesečno
 • 2 pripravljavca dokumentov
 • Dokumenti so elektronsko hranjeni 30 dni
mSign START
49,00 EUR/mes oz. 539,00 EUR/letno (1)
 • Podprte naprave: PC, notebook, tablice, telefoni (Android, iOS)
 • Vrsta podpisa: digitalno potrdilo2, “Click2Sign”, zajem ročnega podpisa
 • Načini podpisovanja: Poljubno št. podpisnikov in kombinacije podpisov
 • Obveščanje preko elektronske pošte in SMS sporočil3

 • 50 transakcij4 / mesečno
 • 5 pripravljavcev dokumentov
 • Dokumenti so elektronsko hranjeni 30 dni
mSign SMART
129,00 EUR/mes oz. 1.419,00 EUR/letno (1)
 • Podprte naprave: PC, notebook, tablice, telefoni (Android, iOS)
 • Vrsta podpisa: digitalno potrdilo2, “Click2Sign”, zajem ročnega podpisa
 • Načini podpisovanja: Poljubno št. podpisnikov in kombinacije podpisov
 • Obveščanje preko elektronske pošte in SMS sporočil3

 • 200 transakcij4 / mesečno
 • do 15 pripravljavcev dokumentov
 • Dolgoročna certificirana varna e-hramba dokumentov mSef (5 GB)
mSign ENTERPRISE
Po dogovoru Prilagojeno vašim potrebam
 • Podprte naprave: PC, notebook, tablice, telefoni (Android, iOS)
 • Vrsta podpisa: digitalno potrdilo2, “Click2Sign”, zajem ročnega podpisa
 • Načini podpisovanja: Poljubno št. podpisnikov in kombinacije podpisov
 • Obveščanje preko elektronske pošte in SMS sporočil3

 • št. podpisanih dokumentov po dogovoru
 • št. pripravljavcev dokumentov po dogovoru
 • Dolgoročna certificirana varna e-hramba dokumentov mSef
 • Možnosti integracije s tretjimi sistemi (API)
 • Možnost lastne domene
 • Opcija vklopa lastnega strežniškega digitalnega potrdila
 • Prilagoditev uporabniškega vmesnika

1 Ob letnem zakupu paketa prihranite mesečno najemnino. Cene ne vsebujejo DDV. Cene storitev izven zakupljenih paketnih količin se nahajajo tukaj.

2 Digitalno potrdilo: Kvalificirano digitalno potrdilo je digitalno potrdilo, ki ga je izdal ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, ki izvaja storitve v skladu z zakonskimi zahtevami. Digitalno potrdilo je lahko nameščeno na osebnem računalniku, ali pa je kvalificirano digitalno potrdilo v oblaku.

3 Storitve pošiljanja SMS sporočil se obračunajo po veljavnem ceniku. Mikrografija d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo pogoji, ki so osnova za izračun cene. Storitev se izvaja preko zunanjega ponudnika.
4 Transakcija je zaključen, obojestransko podpisan celovit dokument (lahko tudi s prilogami). Izjema so dokumenti podpisani s certificiranim digitalnim potrdilom OneSign ali rešitvami podjetja Rekono.

Poglejte si mSign v akciji

Glavne prednosti podpisne platforme mSign

 • Skladnost z nacionalno in mednarodno zakonodajo ter z globalnimi standardi.

 • Enostavna namestitev.

 • Možnost pošiljanja dokumentov v tretje sisteme (Email, DropBox, mSef, mDocs, …).

 • Dokument lahko pošljemo v podpis tudi zunanjemu podpisniku, ki ni uporabnik naročnikovega mSign.

 • Poleg uporabe naprednih tehnologij (digitalno potrdilo, časovni žig) je za dodatno varnost poskrbljeno z dvonivojsko ali tronivojsko avtentikacijo (mail, SMS, PIN uporabnika).

 • Revizijska sled za vse dokumente.

 • Zajem podpisa na podpisni tablici, podpis z digitalnim potrdilom, zajem ročnega podpisa, podpisovanje iz spletnega brskalnika.

 • Podpisovanje dokumentov z digitalnimi potrdili, ki jih uporabljate za dostop do elektronske banke, eDavkov, …

 • Možnost večkratnega podpisovanja v verigi.

 • Integracija mSign z vašo poslovno aplikacijo (API).

Brezplačen preizkus do 30 dni

Za lažjo odločitev pri najemu rešitve mSign vam omogočamo brezplačen preizkus do 30 dni. Preizkusite rešitev mSign brez obveznosti.

Proces priprave dokumenta in podpisovanja

Rešitev mSign uporabljajo tudi

Podpisna platforma mSign je primerna za splošno uporabo, ne glede na panogo. Največji prihranek dosegajo organizacije z veliko dokumenti in stiki s strankami, npr. bančništvo, zavarovalništvo, zdravstvo, …

S pomočjo mSign lahko uporabnik podpiše dokumente, ki so nastali v dokumentnem sistemu, ERP sistemu ali npr. kar v Word-u.

Prejemnik prejme dokument v podpis na mobilno napravo ali preko e-pošte, kjer ga elektronsko podpiše.

Pogosta vprašanja

Odgovorili smo na nekaj najpogosteje zastavljenih vprašanj.

Uporabite lahko poljubno agencijo, ki izdaja digitalna potrdila.

Lahko se uporablja poljubna digitalna potrdila, ki so kvalificirana s strani izdajateljev potrdil (Agencije) – AC NLB, SIGEN-CA, Pošta®CA, Halcom CA in tudi vsa ostala kvalificirana digitalna potrdila izdana v tujini.

Stranki, ki želi podpisati dokument mSign pošlje identifikacijski obrazec na elektronsko pošto in SMS avtentikacijo preko mSign sistema (Two Factor Authentication). mSign ima možnost, da se poveže s tretjimi sistemi, ki uporabljajo standardne povezave (uporaba OTP, Open Banking Standard, …), da avtomatsko pridobi identifikacijo uporabnika glede na zahtevane parametre. Ko je avtentikacija potrjena mSign preko ponudnika storitve podpisovanja po EIDAS-u izvede podpis dokumenta s kvalificiranim potrdilom v oblaku.

mSign omogoča uporabo kvalificiranih digitalnih podpisov tudi po uredbi EIDAS, tako da je digitalni podpis skladen z uredbo EIDAS v primeru, da podpisnik uporablja kvalificirano digitalno potrdilo. Poleg tega mSign omogoča tudi izbiro drugih načinov podpisovanja glede na poslovni proces (npr. strežniški podpis, deponiran podpis, lastnoročni podpis na pametni napravi, podpis na podpisni tablici).

mSign je v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) varen elektronski podpis in izpolnjuje vse zahteve tega zakona oz. je napreden elektronski podpis kot ga opredeljuje Uredba (EU) Evropskega Parlamenta In Sveta O Elektronski Identifikaciji In Storitvah Zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu. V kolikor podpisnik uporablja kvalificirano digitalno potrdilo, mSign izpolnjuje tudi zahteve EU uredbe EIDAS.

mSign omogoča podpisovanje poljubnih dokumentov formata Word ali PDF dokumente.

Možnosti je več, tako da uporabnik lahko izbere sebi najljubšo. Najenostavnejša možnost je, da uporabnik izvozi dokument v formatu PDF ali Word na svoje namizje in ga uvozi v mSign. Priporočamo, da se, v kolikor ti sistemi omogočajo predloge dokumentov, v njih enostavno vnaprej določi podpisna mesta. V tem primeru lahko iz sistema dokument enostavno natisnemo na mPrinter, vpišemo komu ga želimo poslati v podpis in zadeva je zaključena. V nasprotnem primeru lahko iz sistema shranimo PDF datoteko, jo prenesemo v mSign, na njej določimo mesta posameznih podpisnikov in dokument pošljemo v podpis vsem zahtevanim podpisnikom.

mPrinter je priročna rešitev, ki omogoča branje podatkov iz dokumenta ter pošiljanje teh dokumentov in podatkov v mSign.

Priporočamo, da dokument skenirate v format PDF in ga uvozite v mSign, določite podpisna mesta in ga pošljete v podpis (sodelavcem ali strankam).

V tajništvu lahko enostavno tako kot do sedaj pripravijo poljubni dokument v Word-u in ga uvozijo v mSign. V sistemu mSign izberejo poljubno število podpisnikov, ki so lahko zaposleni znotraj družbe ali zunanje stranke.

Seveda, v primeru, da imate na računalniku ali notesniku nameščeno digitalno potrdilo, vam mSign omogoča podpis dokumenta z uporabo digitalnega potrdila.

Obstaja več načinov. Lahko ga podpiše z digitalnim potrdilom, če ga ima nameščenega ali s tako imenovanim »klik za podpis« (Click2Sign), kjer vaša stranka prejme na svoj e-naslov link do dokumenta. Ob kliku na link, mSign od stranke zahteva še geslo, ki ga je prejela kot SMS in po vnosu le tega  mSign stranko avtomatično preusmeri na dokument, ki ga mora podpisati. Dokument se podpiše s strežniškim digitalnim potrdilom pošiljatelja dokumenta. Tako stranka ne potrebuje nikakršne dodatne opreme. Seveda pa stranka, ki je uporabnik mSign, lahko tak dokument podpiše tudi s faksimile podpisom preko mobilne naprave.

Da, mSign omogoča izpolnjevanje enostavnih obrazcev npr. vnosnih polj, izbor vrednosti iz nabora in potrditvenih polj. Za pripravo dokumenta z vnosnimi polji, nas prosim kontaktirajte.

Ko se dokument naloži na portal mSign, se smatra kot en dokument. Prvo podpisno okno na pogodbi se veže na vas, drugo na stranko 1 in tretje na stranko 2, ki parafira. Obrazec vsebuje zgolj podpisno okno, ki se veže na stranko 1.

Da, izberete lahko poljubno barvo faksimila podpisa.

Ne, v primeru, da je vrsta podpisa osebni uporabniški certifikat, se dokument podpiše z osebnim uporabniškim certifikatom, ki je nameščen na računalniku podpisnika. Lahko pa drug podpisnik podpiše isti dokument s strežniškim digitalnim potrdilom. V primeru, da so dokumentu priložene priloge, se celoten paket dokumentov podpiše s strežniškim digitalnim potrdilom (XMLDSig).

mSign vam omogoča, da predhodno definirate žig, ki se ob podpisu doda na dokument.

Da, partnerji lahko zaupajo strežniškemu podpisu, ki je v povezavi z internim uporabnikom. Strežniško potrdilo za podjetje, mora biti izdano s strani kvalificiranega ponudnika, da je veljavno po celem svetu (npr. SIGEN-CA). mSign sistem poskrbi, da se interne uporabnike pravilno poveže s strežniškim certifikatom tako, da ne more priti do zlorab le tega.

Pozicija podpisa na dokumentu je lahko poljubna.

Za uporabniške licence štejemo tiste osebe, ki dokument dejansko pripravijo za podpisovanje. Število licenc je odvisno od števila pripravljavcev dokumentov. Podpisnik ne potrebuje licence, torej je podpisovanje za podpisnika brezplačno.

Za pripravo ponudbe oz. za ustrezen izbor paketa torej potrebujmo dva podatka:

 • število pripravljavcev dokumentov, ki dejansko dobijo dostop do rešitve mSign
 • ocenjeno število pričakovanih podpisanih dokumentov, ki jih definiramo kot zaključene transakcije

Na podlagi teh podatkov lahko definirate paket, ki vam ustreza. V kolikor pa gre za bolj kompleksne organizacije, ki jih zanimajo tudi integracije ali nakup rešitve, pa se teh ponudb lotimo projektno.

Predpogoj za e-podpis je da zagotovite pristnost identitete (t.j. avtentikacijo) podpisnika, ki naj bo vsaj dvonivojska. Npr. e-poštni naslov, kamor se posreduje dokument s povezavo in telefonska številka kamor rešitev mSign posreduje še OTP številko oz. enkratno unikatno geslo, ki to povezavo odpira.

Rešitev mSign vsak dokument podpiše s strežniškim digitalnim certifikatom, ne glede na samo vrsto zajema podpisa. Rešitev prav tako beleži revizijsko sled vsakega podpisa, vsak dokument pa je tudi žigosan z varnim časovnim žigom. Tako podpisan elektronski dokument izpolnjuje vse zahteve zakonodaje in mednarodnih standardov. Torej, odgovor je, če upoštevamo vse korake, pravna veljavnost ni vprašljiva*.

*V primeru, ko se zahteva podpis po ZUP, mora podpisnik dokument podpisati s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Ja, seveda. Rešitev podpira in omogoča uporabo vseh kvalificiranih digitalnih potrdil, ki jih uporabljate za dostope v aplikacije državnih institucij, npr. eDavki, ali za potrebe elektronskega bančništva.

Vsekakor. Tudi poslovni partnerji iz tujine lahko uporabljajo mSign. Po elektronski pošti so vaši partnerji obveščeni o prejemu dokumenta, podpišejo ga lahko s Click2Sign, zajemom podpisa na pametni napravi ali s poljubnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Rešitev mSign sledi vsem smernicam Uredbe eIDAS, ki določa pogoje da postane kvalificirani e-podpis (podpisnik uporablja osebno kvalificirano digitalno potrdilo) ekvivalent lastnoročnega podpisa.

Trenuten trend, ki ga opažamo je, da se stranke najprej odločijo za najem samostojne rešitve mSign in jo začnejo uporabljati takoj. Potem pa jo počasi integrirajo v druge rešitve. Tudi v mDocs. Tak pristop je več kot smiseln saj vašo težavo brezpapirnega poslovanja oz. podpisovanja reši takoj, potem pa se z integracijami zadeve le še prilagodijo na vaše interne procese.

V primeru, da stranka že uporablja našo rešitev mSef, naj nas kontaktira na info@mikrografija.si, saj je potrebno namestitev rešitve mSign uskladiti s klasifikacijskim načrtom stranke.

Dokumenti se v mSign elektronsko hranijo 30 dni. Po 30 dneh mora uporabnik sam poskrbeti, da ima podpisane dokumente varno shranjene. Po uspešnem podpisu dokumenta tako pripravljavec kot tudi podpisovalec dokumenta na e-mail dobi podpisan dokument v prilogi in si ga lahko takrat prenese na svoj računalnik in varno shrani.

Zajem ročnega podpisa izvedemo tako, da z uporabo telefona ali tablice na ekranu v podpisno polje narišemo svoj podpis.

 • Strežniški certifikat (Click2Sign): Podpis dokumenta s klikom na gumb »podpiši«.
 • Strežniški certifikat (Click2Sign + ročni podpis): Postopek je enak kot pri podpisu s strežniškim certifikatom, le da je v tem primeru potrebno z mobilno napravo poskenirati prikazano QR kodo. Na mobilni napravi se odpre mobilna različica mSign portala, kjer tudi ročno podpišete dokument. Portal zahteva vnos dodatnega varnostnega gesla, ki ga dobite tako, da na računalniku izberete gumb »Podpišite na mobilni napravi«.
 • Uporabniški certifikat: Prejemnik dokumenta mora imeti na svojem računalniku pred nameščeno podpisno komponento in ustrezen osebni digitalni certifikat (SIGENCA, Halcom, …).
 • OneSign: Podpis z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila v oblaku.

Za prehajanje med paketi prosim pošljite svoje zahteve na e-mail support@mikrografija.si in naši strokovnjaki vas bodo kontaktirali v najkrajšem možnem času.

Omenjeno težavo lahko odpravite v nastavitvah naprave. Na posamezni napravi se namreč lahko določi način prikazovanja opozoril (ang. Notification). Za natančnejše napotke si poglejte navodila za vašo mobilno  napravo. Npr. za iOS (iPhone) izberete Settings -> Notifications -> Alerts: Lock screen in/ali Notification centre in/ali Banners.

Žeton za podpis dokumenta je po privzetem veljaven 7 dni. Trajanje veljavnosti je nastavljivo, po preteku pa ga lastnik dokumenta lahko tudi preprosto podaljša s klikom v aplikaciji.

Da, mSign lahko na zahtevo uporabnika v vsakem trenutku za vsak e-podpis preveri veljavnost.