Vaš zanesljiv poslovni partner!

V podjetju Mikrografija smo zaposleni izkušeni strokovnjaki s področja informatike, obvladovanja dokumentov in arhivistike, ki svoje znanje nenehno nadgrajujemo, tako doma, kot tudi v tujini.

Že več kot 30 let se trudimo poiskati najbolj optimalne rešitve za naše stranke in z veseljem zagrizemo v vsak poslovni izziv. S svojo inovativnostjo, prilagodljivostjo in nenehnim učenjem naši zaposleni pripomorejo k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju projektov ter postavljanju kar najboljših temeljev digitalnega poslovanja strank.

 • VIZIJA

  Vizija družbe je postati mednarodno prepoznavno in uveljavljeno podjetje, ki je usmerjeno v doseganje rešitev visoke kakovosti s področja elektronskega poslovanja. Temelj poslovanja so strokovni in usposobljeni kadri, ki z inovativnostjo in prilagodljivostjo omogočajo učinkovito delo na trgu in uspešno izvajanje projektov.
 • POSLANSTVO DRUŽBE

  Poslanstvo družbe je vzpostavljanje celovitih rešitev na področju elektronskega poslovanja. Z lastnimi in partnerskimi rešitvami zagotavljamo urejenost in transparentnost poslovnih procesov ter pravočasen in boljši dostop do dokumentov, kadarkoli in kjerkoli. Pri opravljanju svojega poslanstva sledimo usmeritvi po medsebojnem usklajevanju in uravnoteženju ciljev naročnika s cilji družbe, lastnika ter tudi zakonodajnega okolja, v katerem stranka posluje. Poleg zadovoljnih potrošnikov, so naše poslanstvo tudi motivirani zaposleni, ki nam predstavljajo ključno konkurenčno prednost.
 • VREDNOTE

  Za naše delo so nam pomembne tudi vrednote, ki jih zasledujemo in ki opisujejo standarde našega dela. Mikrografija deluje v skladu s sprejeto kulturo podjetja. Pri delu z zaposlenimi in strankami se trudimo vzpostaviti medsebojno zaupanje in delujemo po načelu medsebojnega spoštovanja in učinkovitosti. Stremimo k individualnem in strokovnem pristopu, zato prisluhnemo željam vsake stranke. Smo inovativen, odgovoren in sodoben ponudnik brezpapirnih rešitev s ciljem delovati drugače.

Smo svetovalno in razvojno usmerjeno podjetje, ki ponuja celovite rešitve in storitve naravnane k informatizaciji poslovnih procesov in rešitve za elektronsko hrambo ter obvladovanje dokumentov znotraj procesov. Zagotavljamo tudi masovno digitalizacijo in zajem podatkov iz različnih vrst dokumentov.

Na trgu smo prisotni že od leta 1992  in aktivno soustvarjamo slovenski trg na področju obvladovanja in hrambe dokumentov, kot eden izmed vodilnih ponudnikov pa smo prisotni tudi na tujih trgih. V podjetju stremimo k stalnemu izboljševanju kakovosti naših storitev in rešitev, zato so naše ponujene rešitve fleksibilne in preizkušene v različnih okoljih in panogah, npr. na področju bančništva in zavarovalništva, farmacije, trgovine, energetike, državne uprave, …

V podjetju stremimo k zdravemu odnosu, o čemer priča tudi pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Naš pristop je celovit, saj ne odpravljamo zgolj posamezne težave, temveč poskrbimo, da poslovni procesi in delo zaposlenih pridobi novo dimenzijo. Zavedamo se, da ima vsako podjetje svoj način dela, zato rešitve maksimalno prilagodimo posameznemu poslovnemu okolju.

Z obvladovanjem in hrambo dokumentov se ukvarjamo že tretje desetletje in v tem času smo z izvedbo kompleksnih projektov doma in v tujini pridobili številne reference ter izkušnje.

Poleg nudenja celovitih rešitev za obvladovanje in arhiviranje dokumentov izvajamo še vse spremljevalne storitve (urejanje arhivov, masovno skeniranje dokumentacije, priprava Notranjih pravil, zajem vsebine dokumentov, hramba dokumentacije v elektronski obliki, digitalizacija mikrofilmov, izločanje in uničenje dokumentarnega gradiva ter odbiranje in predaja arhivskega gradiva pristojnim arhivom).

V podjetju stremimo k stalnemu izboljševanju kakovosti naših storitev in produktov, veliko pozornosti posvečamo tudi varovanju informacij. V ta namen redno vzdržujemo in nadgrajujemo standarda kakovosti ISO 9001 in varovanja informacij ISO 27001. Za prizadevnost pri varovanju osebnih podatkov smo prejeli tudi priznanje informacijske pooblaščenke.

Kaj pravijo o nas naši naročniki

Pri brezpapirnem poslovanju ni bližnjic, so le rešitve.

Podjetje Mikrografija stavi na profesionalen pristop k digitalizaciji poslovanja. Z našimi rešitvami in storitvami boste poslovali učinkoviteje, natančneje, skratka preprosto bolje.

Ključ do uspešne izvedbe projektov s področja digitalizacije poslovanja je aktivno sodelovanje strokovnjakov podjetja Mikrografija in naročnika ter postavitev jasnih ciljev še pred začetkom projekta. Obvladovanje dokumentov v poslovnih okoljih namreč zahteva jasno razumevanje organizacijske strategije, dokumentnega toka, udeležencev, procesov, zahtev glede tehnologij in optimalni pristop k implementaciji. Tu pa znanje in bogate izkušnje vsekakor pridejo do izraza.

S certificiranimi rešitvami in storitvami si naročnik zagotovi višjo pravno veljavnost elektronskega gradiva, pretvorjenega iz papirne oblike. V praksi to pomeni, da je naročnik s pripravo dokumenta Notranja pravila in najemom certificiranih storitev povsem na varni strani zakona.

Skladno z zakonodajo (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) je družba Mikrografija d.o.o. ponudnik storitev s področja zakonsko skladnega zajema, obdelave in hrambe dokumentov.

Vam obvladovanje dokumentov v poslovnem okolju povzroča glavobol? Pokličite nas. Odpravili ga bomo s skupnimi močmi.

V Mikrografiji:

 • Smo vpisani v Register ponudnikov opreme in storitev na Arhivu RS.

 • Storitve izvajamo z certificirano strojno in programsko opremo.

 • Imamo potrjena Notranja pravila.

 • Izvajamo certificirano storitev e-hrambe pod blagovno znamko mSef.

 • Izvajamo certificirane spremljevalne storitve, kot so:

  • zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki
  • zajem dokumentarnega gradiva v fizični obliki
  • pretvorba dokumentarnega gradiva iz fizične v digitalno obliko
  • pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo
  • urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki
  • uničevanje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki