Pošiljanje e-računov še nikoli ni bilo tako enostavno.

Registrirajte se sedaj in izkoristite vse prednosti, ki vam jih prinaša mSlog.

Na področju elektronskih računov vam omogočamo naslednje storitve:

 • priprava e-računa neposredno iz fizične oblike,
 • priprava e-računa iz digitalnega dokumenta,
 • integracija rešitve mSlog z vašim ERP-sistemom in uvedba avtomatiziranega pošiljanja e-računov,
 • uporaba portala Mikrografija (če imate e-račun pripravljen v skladu z obliko e-SLOG, ga lahko v naš sistem oddate s tehniko ‘povleci in spusti’)
 • posredovanje e-računa fizičnim ali pravnim osebam v njihovo elektronsko banko (Bankart),
 • oddajo e-računov izdelanih v vašem računovodskem programu,
 • posredovanje e-računa preko elektronske pošte.

Rešitev mSlog je primerna tako za uporabnike z manj računi na mesec, kot tudi za tiste, z večjo količino mesečno izdanih e-računov.

SPLETNI VMESNIK

Za uporabnike z manj računi na mesec je na voljo spletni vmesnik do katerega lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli ter vam omogoča enostavno upravljanje pripravljenih, izdanih in arhiviranih računov.

SPLETNE STORITVE

Za uporabnike z večjo količino mesečno izdanih e-računov, pa je na voljo tudi dostop preko spletnih storitev neposredno iz njihovega informacijskega sistema.

APLIKACIJA

V kolikor vaša poslovna aplikacija oz. računovodski program že omogoča izvoz računov v standard e-slog, imate na voljo aplikacijo za posredovanje že pripravljenih e-računov direktno iz vašega računalnika (navodila za uporabo). Vsi poslani računi so dostopni tudi preko spletnega vmesnika.

Cenik

Izberite si paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam.
mSlog
Predplačniški sistem
 • Pošiljanje računov v okviru omrežja mSlog in na UJP
  (0,09€ / račun)
 • Prenos računa na e-mail
  (0,09€ / račun)
 • Pošiljanje računov v E-Banke
  (0,33€ / račun)
 • 2 uporabnika
 • Dodatni uporabnik – 4,00€ / mesec
 • Enkratni stroški priklopa – 20€
  (ne velja za obstoječe naročnike)
mSlog START
Vključena certificirana e-hramba
od 5,90 € na mesec (najem)
 • Brezplačno pošiljanje računov v okviru omrežja mSlog in na UJP
 • Prenos računa na e-mail
  (0,09€ / račun)
 • Pošiljanje računov v E-Banke
  (0,33€ / račun)
 • Certificirana e-hramba
 • 50MB prostora* (cca. 500 računov)
 • 2 uporabnika
 • Enkratni stroški priklopa 50€
 • Dodatni uporabnik – 4,00€ / mesec
mSlog SMART
Vključena certificirana e-hramba
od 9,90 € na mesec (najem)
 • Brezplačno pošiljanje računov v okviru omrežja mSlog in na UJP
 • Prenos računa na e-mail
  (0,09€ / račun)
 • Pošiljanje računov v E-Banke
  (0,33€ / račun)
 • Certificirana e-hramba
 • 100MB prostora* (cca. 1.000 računov)
 • 4 uporabniki
 • Enkratni stroški priklopa 50€
 • Dodatni uporabnik – 4,00€ / mesec
mSlog ENTERPRISE
Vključena certificirana e-hramba
od 20 € na mesec (najem)
 • Brezplačno pošiljanje računov v okviru omrežja mSlog in na UJP
 • Prenos računa na e-mail
  (0,09€ / račun)
 • Pošiljanje računov v E-Banke
  (0,33€ / račun)
 • Certificirana e-hramba
 • 250MB prostora* (cca. 2500 računov)
 • 6 uporabnikov
 • Enkratni stroški priklopa 50€
 • Dodatni uporabnik – 4,00€ / mesec

Cene ne vključujejo 22 % DDV. Paket je vezan na poslovni subjekt, s katerim je sklenjena licenčna pogodba. * Možnost zakupa dodatnega prostora (4,5 EUR/GB/mesec) 

Odkrijte potencial rešitve mSlog

E-računi so od sedaj še enostavnejši z inovativno rešitvijo, ki smo jo za vas oblikovali v Mikrografiji. Pošiljajte elektronske račune brez dodatnih naložb vsem gospodarskim subjektom. Slovenija je na pot brezpapirnega poslovanja podjetij vstopila z zahtevo po obvezni izdaji elektronskih računov, vsaj kadar gre za poslovanje s proračunskimi uporabniki.

Od 1. januarja 2015 morajo vsi proračunski uporabniki (državna in javna uprava, vrtci, šole, univerze, knjižnice, upravne enote, zavodi, uradi, …) sprejemati račune v elektronski obliki. Pošiljanje računov proračunskim uporabnikom v klasični, papirni obliki torej ni več dovoljeno.

 • Rešitev lahko deluje samostojno ali pa se poveže z obstoječimi rešitvami podjetja.

 • Podjetje lahko z uvedbo e-računov prihrani kar do 60 % stroškov, ki nastanejo pri izdaji in obravnavi papirnih računov.

 • Hitrejši postopek izstavljanja računov.

 • Rešen postopek zavračanja računa.

 • Možnost posredovanja računa na različne transakcijske račune ene same organizacije (možnih je več TRR za eno davčno številko).

 • Večja preglednost poslanih in prejetih računov in enostaven pregled njihovih statusov.

Zelo pomemben korak k čezmejnemu poslovanju z eRačuni je prinesla direktiva 2014/55/EU o izdajanju elektronskih računov, ki uvaja enoten evropski standard za eRačune. To bo prispevalo k ustvarjanju medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev ter oblikovanju enotnega digitalnega trga.

Od 1. 10. 2020 je v veljavi le različica eSLOG eRačun 2.0, ki je skladna z evropskim standardom. Tudi naša rešitev mSlog omogoča izdajanje računov eSLOG eRačun 2.0.

Kako se lotiti uvedbe e-računov?

Priprava e-računov

Rešitev za pošiljanje e-računov preko spletnega portala je namenjena izdajateljem, ki pošljejo le nekaj e-računov mesečno proračunskim uporabnikom ali gospodarskim subjektom, ki sprejemajo oz. izdajajo e-račune. Ti lahko z le nekaj kliki pripravijo in pošljejo e-račun, obenem pa se ta račun zapiše tudi v dolgoročno elektronsko hrambo. Za te uporabnike kakršna koli integracija ali prilagajanje rešitev za pripravo in pošiljanje e-računov ekonomsko ni smiselna in potrebujejo rešitev, kjer bodo na enem mestu izdelali datoteke XML v eSlogu, pripravili PDF za vizualizacijo in ga tudi poslali preko ponudnika e-poti na UJP.

Seveda je v nadaljevanju poskrbljeno še za digitalno podpisovanje računa s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter za njegovo elektronsko izmenjavo, da zanesljivo in preverljivo prispe do naslovnika. Za piko na i poskrbimo še za varno e-hrambo poslanega računa.

Uporabnikom spletno mesto v vsakem trenutku omogoča tudi vpogled v stanje izdanih računov ter neposredni vpogled v e-hrambo za celotno obdobje zakonsko določenega roka hrambe.

Sprejem e-računov

Naša rešitev podjetjem in podjetnikom omogoča tudi zakonsko skladno sprejemanje e-računov ter klasičnih računov (papirne račune digitaliziramo). Mikrografija je namreč tudi ponudnik storitve e-poti in zagotavlja varno izmenjavo e-računov med izdajateljem in prejemnikom (prepozna prejemnika iz ovojnice, po potrebi prilagodi dokument za prejemnika, posreduje e-račun v drugo omrežje ter zagotavlja revizijske sledi oz. povratnice).

Prejemnik  sprejme e-račun v računovodski program ali drugo namensko aplikacijo, ki samodejno zajame podatke iz računa. V podjetju Mikrografija lahko poskrbimo še za vstop e-računa v dokumentni sistem (mDocs), kjer se nadalje preusmeri v tokokrog potrjevanja računov v elektronski obliki.

Podjetja, katerih poslovanje zahteva zagotavljanje pravne veljave e-računov, morajo ob uvedbi e-računov izbrati še ponudnika akreditirane e-hrambe. Preberite več o naši storitvi certificirane in zakonsko skladne elektronske hrambe e-računov.

Hramba e-računov

Pomembno je, da rešitev za e-račune ne omogoča samo vpogleda v izdane in prejete račune, ampak vam zagotavlja tudi trajno arhiviranje le teh.

Mikrografija vam nudi, s strani Arhiva RS, certificirano in zakonsko skladno elektronsko hrambo e-računov. Vsi računi so shranjeni v elektronskem arhivu, kjer je verodostojnost e-računa zagotovljena s časovnim žigom in digitalnim podpisovanjem že pri samem začetku hrambe, kar preprečuje spremembe oz. izbris podatkov iz vsebine hranjenih e-računov. Vsi e-računi so varno hranjeni v elektronski hrambi in so uporabnikom enostavno dostopni zgolj z enim klikom.

Pogosta vprašanja

Storitev mSlog vam ponuja preprosto pripravo, izdajo in hrambo elektronskih računov. Mikrografija je namreč ponudnik e-poti in varne hrambe e-računov.

Na področju elektronskih računov vam omogočamo naslednje storitve:

 • priprava e-računa neposredno iz fizične oblike
 • priprava e-računa iz digitalnega dokumenta
 • integracija rešitve mSlog z vašim ERP-sistemom in uvedba avtomatiziranega pošiljanja e-računov
 • uporaba portala Mikrografija  (če imate e-račun pripravljen v skladu z obliko e-SLOG, ga lahko v naš sistem oddate s tehniko »povleci in spusti« – preprosteje res ne gre)
 • podjetjem brez rešitve za pripravo e-računov nudimo spletno storitev, ki omogoča enostavno pripravo, pošiljanje in e-hrambo računov v elektronski obliki

V Mikrografiji ne poskrbimo le za pošiljanje in sprejem e-računov, temveč tudi za varno in zakonsko skladno elektronsko hrambo le-teh, v našem certificiranem elektronskem arhivu, ki je v celoti skladen z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).

Postopek registracije pričnete s klikom na povezavo. Naročnik nato sledi postopku in po uspešno zaključeni registraciji ob prvi prijavi v portal dobi pristopno izjavo s katero pristopi k naročniškemu razmerju. Skenirano izjavo, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika, naročnik pošlje na e-naslov info@mikrografija.si.

Za uporabnike z manj računi na mesec je na voljo spletni vmesnik do katerega lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli. Uporabniki z večjo količino mesečno izdanih e-računov, pa lahko uporabijo tudi dostop preko spletnih storitev neposredno iz informacijskega sistema. Uporabnikom spletno mesto v vsakem trenutku omogoča tudi vpogled v stanje izdanih računov ter v e-hrambo, za celotno obdobje zakonsko določenega roka hrambe.

Da, Mikrografija lahko v imenu poslovnih subjektov izdaja in prejema e-račune, skladne z zahtevami UJP.

Da, rešitev mSlog vam nudi pošiljanje računov na UJP, e-mail, BizBox in Bankart.

Po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) morajo biti e-računi ustrezno hranjeni v arhivu pri ponudniku storitve e-hrambe.

Mikrografija vam kot celovit ponudnik nudi, s strani Arhiva RS, certificirano in zakonsko skladno elektronsko hrambo e-računov v digitalni obliki. Vsi računi so shranjeni v elektronskem arhivu, kjer je verodostojnost e-računa zagotovljena s časovnim žigom in digitalnim podpisovanjem že pri samem začetku hrambe, kar preprečuje spremembe oz. izbris podatkov iz vsebine hranjenih e-računov. Elektronska hramba mSef je torej idealna spremljevalka dela z e-računi

mSlog zagotavlja varno hrambo e-računov v skladu z zahtevami zakonodaje v celotnem obdobju trajanja pogodbe.

To je odvisno od paketa, ki si ga izberete. Mikrografija vam poleg rešitve mSlog ponuja tudi certificirano in zakonsko skladno elektronsko hrambo e-računov mSef. V ta namen smo zasnovali posebne pakete, prilagojene pošiljanju in elektronski hrambi mSef, ki vam za ugodno mesečno nadomestilo ponujajo celovito upravljanje e-računov. Če želite naročit celovito storitev varne hrambe nas pokličite na 07 337 50 60 ali pišite na info@mikrografija.si.

Digitalnega potrdila ne potrebujete, saj je v aplikaciji mSlog poskrbljeno za digitalno podpisovanje računa s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ter za njegovo elektronsko izmenjavo. To omogoča, da račun zanesljivo in preverljivo prispe do naslovnika.

Za uporabnike z manj računi na mesec je na voljo spletni vmesnik do katerega lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli (prirejen tudi za tablice in pametne telefone). Naročnik se po opravljeni registraciji prijavi v portal, kjer vam je omogočena izdelava računa na preprost način, preko spletnega vmesnika.

V primeru, da želite prejemniku e-računa posredovati dodatne informacije, ki jih ne morate zajeti v ovojnici e-računa ali v e-Slogu, jih lahko prejemniku posreduje v prilogi e-računa.

Za lažjo uporabo aplikacije vam predlagamo, da si pred prvo uporabo preberete navodila za uporabnike.

Razlog zavrnitve posameznega računa si lahko ogledate na portalu v seznamu izhodnih računov.

Da. Uvoz e-računov namreč poteka tako, da se za vsak posamezni račun pripravi ena ZIP datoteka. Uporabnik lahko v naš sistem s tehniko »povleci in spusti«  naenkrat odda več ZIP datotek.

Prejeti e-račun lahko iz aplikacije mSlog izvozite tako, da si prenesete posamezne datoteke računa in jih shranite na svojem računalniku, tablici, ali pametnemu telefonu.

1. Račun v XML obliki, ki vsebuje vse potrebne podatke in je namenjen strojnemu branju.
2. Ovojnica e-računa, ki poskrbi, da račun prispe od izdajatelja k prejemniku.
3. Vizualizacija e-računa v PDF obliki.
4. Elektronski podpis e-računa, ki se doda na željo prejemnika ali pošiljatelja.

Elektronska ovojnica je dokument (XML format), ki natančno določa pošiljatelja, prejemnika in vsebino e-računa. Uporablja se za usmerjanje e-računov pri izmenjavi preko elektronskih poti.

Ne ena ovojnica ne sme vsebovati več računov oz. z drugimi besedami, vsak e-račun mora imeti svojo ovojnico. V ovojnici so namreč zabeleženi vsi podatki prejemnika, ki so ključni za to, da e-račun uspešno prispe do prejemnika.