Pošiljanje e-računov še nikoli ni bilo tako enostavno.

Registrirajte se sedaj in izkoristite vse prednosti, ki vam jih prinaša mSlog.

Odkrijte potencial rešitve mSlog

Pošiljajte elektronske račune brez dodatnih naložb vsem gospodarskim subjektom. Slovenija je na pot brezpapirnega poslovanja podjetij vstopila z zahtevo po obvezni izdaji elektronskih računov, vsaj kadar gre za poslovanje s proračunskimi uporabniki.

Od 1. januarja 2015 morajo vsi proračunski uporabniki (državna in javna uprava, vrtci, šole, univerze, knjižnice, upravne enote, zavodi, uradi, …) sprejemati račune v elektronski obliki. Pošiljanje računov proračunskim uporabnikom v klasični, papirni obliki torej ni več dovoljeno.

 • Rešitev lahko deluje samostojno ali pa se poveže z obstoječimi rešitvami podjetja.

 • Podjetje lahko z uvedbo e-računov prihrani kar do 60 % stroškov, ki nastanejo pri izdaji in obravnavi papirnih računov.

 • Hitrejši postopek izstavljanja računov.

 • Rešen postopek zavračanja računa.

 • Možnost posredovanja računa na različne transakcijske račune ene same organizacije (možnih je več TRR za eno davčno številko).

 • Večja preglednost poslanih in prejetih računov ter enostaven pregled njihovih statusov.

Rešitev mSlog je primerna tako za uporabnike z manj računi na mesec, kot tudi za tiste, z večjo količino mesečno izdanih e-računov.

SPLETNI VMESNIK

Za uporabnike z manj računi na mesec je na voljo spletni vmesnik, ki vam omogoča enostavno upravljanje pripravljenih, izdanih in arhiviranih računov.

SPLETNE STORITVE

Za uporabnike z večjo količino mesečno izdanih e-računov, pa je na voljo tudi dostop preko spletnih storitev neposredno iz njihovega informacijskega sistema.

APLIKACIJA

V kolikor vaša poslovna aplikacija oz. računovodski program že omogoča izvoz računov v standard e-slog, imate na voljo aplikacijo za posredovanje že pripravljenih e-računov direktno iz vašega računalnika (navodila za uporabo). Vsi poslani računi so dostopni tudi preko spletnega vmesnika.

Cenik

Izberite si paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam.
mSlog
Predplačniški sistem
 • Pošiljanje računov v okviru omrežja mSlog in na UJP
  (0,09€ / račun)
 • Prenos računa na e-mail ali BizBox sistem
  (0,12€ / račun)
 • Pošiljanje računov v E-Banke
  (0,45€ / račun)
 • 2 uporabnika
 • Dodatni uporabnik – 5,50€ / mesec
 • Enkratni stroški priklopa – 25€
  (ne velja za obstoječe naročnike)
mSlog START
Vključena certificirana e-hramba
od 7,90 € na mesec (najem)
 • Brezplačno pošiljanje računov v okviru omrežja mSlog in na UJP
 • Prenos računa na e-mail ali BizBox sistem
  (0,12€ / račun)
 • Pošiljanje računov v E-Banke
 • (0,45€ / račun)
 • Certificirana e-hramba
 • 50MB prostora* (cca. 500 računov)
 • 2 uporabnika
 • Enkratni stroški priklopa 55€
 • Dodatni uporabnik – 5,5€ / mesec
mSlog SMART
Vključena certificirana e-hramba
od 13,90 € na mesec (najem)
 • Brezplačno pošiljanje računov v okviru omrežja mSlog in na UJP
 • Prenos računa na e-mail ali BizBox sistem
  (0,12€ / račun)
 • Pošiljanje računov v E-Banke
  (0,45€ / račun)
 • Certificirana e-hramba
 • 100MB prostora* (cca. 1.000 računov)
 • 4 uporabniki
 • Enkratni stroški priklopa 55€
 • Dodatni uporabnik – 5,50€ / mesec
mSlog ENTERPRISE
Vključena certificirana e-hramba
od 35 € na mesec (najem)
 • Brezplačno pošiljanje računov v okviru omrežja mSlog in na UJP
 • Prenos računa na e-mail ali BizBox sistem
  (0,12€ / račun)
 • Pošiljanje računov v E-Banke
  (0,45€ / račun)
 • Certificirana e-hramba
 • 250MB prostora* (cca. 2500 računov)
 • 6 uporabnikov
 • Enkratni stroški priklopa 55€
 • Dodatni uporabnik – 5,50€ / mesec

Cene ne vključujejo 22 % DDV in veljajo od 1. 11. 2022. Paket je vezan na poslovni subjekt, s katerim je sklenjena licenčna pogodba.* Možnost zakupa dodatnega prostora (4,5 EUR/GB/mesec) 

Na področju elektronskih računov vam omogočamo naslednje storitve:

 • priprava e-računa neposredno iz fizične oblike

 • priprava e-računa iz digitalnega dokumenta

 • integracija rešitve mSlog z vašim ERP-sistemom in uvedba avtomatiziranega pošiljanja e-računov

 • uporaba portala Mikrografija (e-račun pripravljen v skladu z obliko e-SLOG, v sistem oddate s tehniko ‘povleci in spusti’)

 • posredovanje e-računa fizičnim ali pravnim osebam v elektronsko banko (Bankart)

 • oddajo e-računov izdelanih v računovodskem programu

Zelo pomemben korak k čezmejnemu poslovanju z eRačuni je prinesla direktiva 2014/55/EU o izdajanju elektronskih računov, ki uvaja enoten evropski standard za eRačune. To bo prispevalo k ustvarjanju medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev ter oblikovanju enotnega digitalnega trga.

Od 1. 10. 2020 je v veljavi le različica eSLOG eRačun 2.0, ki je skladna z evropskim standardom. Tudi naša rešitev mSlog omogoča izdajanje računov eSLOG eRačun 2.0.

Kako se lotiti uvedbe e-računov?

Priprava e-računov

Rešitev za pošiljanje e-računov preko spletnega portala je namenjena izdajateljem, ki pošljejo le nekaj e-računov mesečno. Ti lahko z le nekaj kliki pripravijo in pošljejo e-račun, obenem pa se ta račun zapiše tudi v dolgoročno elektronsko hrambo. Za te uporabnike kakršna koli integracija ekonomsko ni smiselna in potrebujejo rešitev, kjer bodo na enem mestu izdelali datoteke XML v eSlogu, pripravili PDF za vizualizacijo in ga tudi poslali preko ponudnika e-poti na UJP.

V nadaljevanju je poskrbljeno še za digitalno podpisovanje računa s kvalificiranim digitalnim potrdilom, za piko na i pa poskrbimo še za varno e-hrambo poslanega računa. Uporabnikom spletno mesto omogoča vpogled v stanje izdanih računov ter vpogled v e-hrambo za celotno obdobje zakonsko določenega roka hrambe.

Sprejem e-računov

Naša rešitev omogoča tudi zakonsko skladno sprejemanje e-računov ter klasičnih računov (papirne račune digitaliziramo). Mikrografija je namreč ponudnik storitve e-poti in zagotavlja varno izmenjavo e-računov med izdajateljem in prejemnikom (prepozna prejemnika iz ovojnice, posreduje e-račun v drugo omrežje ter zagotavlja revizijske sledi oz. povratnice).

Prejemnik  sprejme e-račun v računovodski program ali drugo namensko aplikacijo, ki samodejno zajame podatke iz računa. V podjetju Mikrografija lahko poskrbimo še za vstop e-računa v dokumentni sistem (mDocs), kjer se nadalje preusmeri v tokokrog potrjevanja računov. Podjetjem, katerih poslovanje zahteva zagotavljanje pravne veljave e-računov, omogočamo tudi hranjenje e-računov v certificirani e-hrambi.

Hramba e-računov

Pomembno je, da rešitev za e-račune ne omogoča samo vpogleda v izdane in prejete račune, ampak vam zagotavlja tudi trajno arhiviranje le teh.

Mikrografija vam nudi, s strani Arhiva RS, certificirano in zakonsko skladno elektronsko hrambo e-računov. Vsi računi so shranjeni v elektronskem arhivu, kjer je verodostojnost e-računa zagotovljena s časovnim žigom in digitalnim podpisovanjem že pri samem začetku hrambe, kar preprečuje spremembe vsebine hranjenih e-računov.

Pogosta vprašanja

Storitev mSlog vam ponuja preprosto pripravo, izdajo in hrambo elektronskih računov. Mikrografija je namreč ponudnik e-poti in varne hrambe e-računov.

Na področju elektronskih računov vam omogočamo naslednje storitve:

 • priprava e-računa neposredno iz fizične oblike
 • priprava e-računa iz digitalnega dokumenta
 • integracija rešitve mSlog z vašim ERP-sistemom in uvedba avtomatiziranega pošiljanja e-računov
 • uporaba portala Mikrografija  (če imate e-račun pripravljen v skladu z obliko e-SLOG, ga lahko v naš sistem oddate s tehniko »povleci in spusti« – preprosteje res ne gre)
 • podjetjem brez rešitve za pripravo e-računov nudimo spletno storitev, ki omogoča enostavno pripravo, pošiljanje in e-hrambo računov v elektronski obliki

V Mikrografiji ne poskrbimo le za pošiljanje in sprejem e-računov, temveč tudi za varno in zakonsko skladno elektronsko hrambo le-teh, v našem certificiranem elektronskem arhivu, ki je v celoti skladen z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).

Postopek registracije pričnete s klikom na povezavo. Naročnik nato sledi postopku in po uspešno zaključeni registraciji ob prvi prijavi v portal dobi pristopno izjavo s katero pristopi k naročniškemu razmerju. Skenirano izjavo, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika, naročnik pošlje na e-naslov info@mikrografija.si.

Za uporabnike z manj računi na mesec je na voljo spletni vmesnik, uporabniki z večjo količino mesečno izdanih e-računov, pa lahko uporabijo tudi dostop preko spletnih storitev neposredno iz informacijskega sistema. Uporabnikom spletno mesto v vsakem trenutku omogoča tudi vpogled v stanje izdanih računov ter v e-hrambo, za celotno obdobje zakonsko določenega roka hrambe.

Da, Mikrografija lahko v imenu poslovnih subjektov izdaja in prejema e-račune, skladne z zahtevami UJP.

Da, rešitev mSlog vam nudi pošiljanje računov na UJP, e-mail, BizBox in Bankart.

Po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) morajo biti e-računi ustrezno hranjeni v arhivu pri ponudniku storitve e-hrambe.

Mikrografija vam kot celovit ponudnik nudi, s strani Arhiva RS, certificirano in zakonsko skladno elektronsko hrambo e-računov v digitalni obliki. Vsi računi so shranjeni v elektronskem arhivu, kjer je verodostojnost e-računa zagotovljena s časovnim žigom in digitalnim podpisovanjem že pri samem začetku hrambe, kar preprečuje spremembe oz. izbris podatkov iz vsebine hranjenih e-računov. Elektronska hramba mSef je torej idealna spremljevalka dela z e-računi.

mSlog zagotavlja varno hrambo e-računov v skladu z zahtevami zakonodaje v celotnem obdobju trajanja pogodbe.

To je odvisno od paketa, ki si ga izberete. Mikrografija vam poleg rešitve mSlog ponuja tudi certificirano in zakonsko skladno elektronsko hrambo e-računov mSef. V ta namen smo zasnovali posebne pakete, prilagojene pošiljanju in elektronski hrambi mSef, ki vam za ugodno mesečno nadomestilo ponujajo celovito upravljanje e-računov. Če želite naročit celovito storitev varne hrambe nas pokličite na 07 337 50 60 ali pišite na info@mikrografija.si.

Digitalnega potrdila ne potrebujete, saj je v aplikaciji mSlog poskrbljeno za digitalno podpisovanje računa s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ter za njegovo elektronsko izmenjavo. To omogoča, da račun zanesljivo in preverljivo prispe do naslovnika.

Za uporabnike z manj računi na mesec je na voljo spletni vmesnik do katerega lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli (prirejen tudi za tablice in pametne telefone). Naročnik se po opravljeni registraciji prijavi v portal, kjer vam je omogočena izdelava računa na preprost način, preko spletnega vmesnika.

V primeru, da želite prejemniku e-računa posredovati dodatne informacije, ki jih ne morate zajeti v ovojnici e-računa ali v e-Slogu, jih lahko prejemniku posreduje v prilogi e-računa.

Za lažjo uporabo aplikacije vam predlagamo, da si pred prvo uporabo preberete navodila za uporabnike.

Razlog zavrnitve posameznega računa si lahko ogledate na portalu v seznamu izhodnih računov.

Da. Uvoz e-računov namreč poteka tako, da se za vsak posamezni račun pripravi ena ZIP datoteka. Uporabnik lahko v naš sistem s tehniko »povleci in spusti«  naenkrat odda več ZIP datotek.

Prejeti e-račun lahko iz aplikacije mSlog izvozite tako, da si prenesete posamezne datoteke računa in jih shranite na svojem računalniku, tablici, ali pametnemu telefonu.

1. Račun v XML obliki, ki vsebuje vse potrebne podatke in je namenjen strojnemu branju.
2. Ovojnica e-računa, ki poskrbi, da račun prispe od izdajatelja k prejemniku.
3. Vizualizacija e-računa v PDF obliki.
4. Elektronski podpis e-računa, ki se doda na željo prejemnika ali pošiljatelja.

Elektronska ovojnica je dokument (XML format), ki natančno določa pošiljatelja, prejemnika in vsebino e-računa. Uporablja se za usmerjanje e-računov pri izmenjavi preko elektronskih poti.

Ne ena ovojnica ne sme vsebovati več računov oz. z drugimi besedami, vsak e-račun mora imeti svojo ovojnico. V ovojnici so namreč zabeleženi vsi podatki prejemnika, ki so ključni za to, da e-račun uspešno prispe do prejemnika.

DA. Pogoj je da imate odprt račun pri BizBox.