Skeniranje dokumentov velja zaupati specialistom

Skeniranje in digitalizacija dokumentacije predstavlja prvi korak k večji poslovni učinkovitosti in brezpapirnemu poslovanju, saj omogoča hitrejši dostop in nudi dodatno dolgoročno zaščito dokumentacije.

  • Visoko kakovostna storitev masovnega skeniranja (veliko pozornosti namenjamo ohranjanju varnosti dokumentov in zaupnosti vsebin).

  • Hitrejši dostop do informacij in podatkov, ki se nahajajo na dokumentih.

  • Skeniranje izvajamo v več lastnih centrih za pretvorbo ali na lokaciji naročnika.

  • Za naše natančno in zanesljivo delo jamčimo z vrsto certifikatov.

Glede na format in obliko izvajamo več različnih postopkov skeniranja na različnih napravah

POSLOVNA DOKUMENTACIJA

Veliko poslovne dokumentacije še vedno ustvarimo v papirni obliki, zato je prvi korak k večji poslovni učinkovitosti in brezpapirnemu poslovanju skeniranje poslovne dokumentacije. Slednje je enostavno dosegljivo s tem, da se papirni dokumenti digitalizirajo že ob vstopu v podjetje.

Poslovna dokumentacija je praviloma podobnih oblik, vrst zapisa in formata, zato je mogoč t. i. masovni zajem dokumentacije, ki ga izvajamo na profesionalnih skenerjih. Še pred skeniranjem osebje poskrbi za tehnično pripravi dokumentacijo (odstrani morebitne sponke, odpravi prepognjene ali zmečkane strani, …).

KNJIŽNO GRADIVO

Skeniranje knjižnega gradiva je odlična rešitev za ohranitev le-tega, obenem pa se s tem uporabnikom omogoči hiter dostop do gradiva in bolj učinkovito upravljanje z vsebinami. Knjižno dokumentacijo v Mikrografiji opredeljujemo kot specifično dokumentacijo, ki jo je potrebno zaradi najrazličnejših nestandardnih oblik skenirati na posebej prilagojenih skenerjih.

S knjižno dokumentacijo je potrebno ravnati zelo previdno, posebej v primeru starejših izdelkov, ki so zaradi svoje starosti, načina hrambe in vezave pogosto v slabšem stanju. Stranka lahko skenograme v nadaljevanju dodatno obdela ali pa to storitev naroči Mikrografiji.

Več primerov knjižne dokumentacije, zajete v Mikrografiji, si lahko ogledate na strani Digitalne knjižnice dLib.

TEHNIČNI NAČRTI

Tehnična dokumentacija, načrti in zemljevidi zahtevajo, zaradi svoje oblike, poseben način skeniranja.

Širina skenirane dokumentacije je lahko večja od formata A0 in neomejene dolžine. Naša tehnična rešitev omogoča tudi zajem dokumentov, debelejših do 20 milimetrov (npr. dokumente lepljene na podlago). Ob pretvorbi se te dokumente klasificira in opravi zajem celotne ali le delne vsebine dokumentov z ustreznim orodjem za optično prepoznavanje vsebin – mZajem.

RENTGENSKI POSNETKI

V Mikrografiji zdravstvenim ustanovam nudimo storitev digitalizacije rentgenskih posnetkov, te pa lahko v elektronski obliki opremimo še s pripadajočimi podatki o pacientu ter v ustreznem zapisu (tipično dicom), uvozimo v dokumentni ali informacijski sistem zdravstvene organizacije.