Dokumentacija na mikrofilmu

Zajem dokumentacije na mikrofilm je idealna rešitev za dolgoročno hrambo dokumentov in učinkovit način reševanja prostorske stiske v arhivih. Hramba dokumentov na mikrofilmu namreč velja za enega najboljših in najzanesljivejših postopkov dolgotrajnega varovanja podatkov.

Postopek »mikrofilmanja« je standardiziran, enostaven za uporabo in zanesljiv. V primerjavi z digitalnim zapisom je sicer res manj uporaben za iskanje in branje podatkov, vendar pa se odkupi z možnostjo obnovitve podatkov, ki je včasih neprecenljiva.

V Mikrografiji s sodobno opremo pretvarjamo analogni zapis na mikrofilmu (mikrofischih ali aparaturnih karticah) v digitalnega. Dokumenti na mikrofilmu in kopije iz mikrofilma, izpisane na papir so tudi pravno izenačene z izvirnimi papirnimi dokumenti in originalnimi elektronskimi zapisi (razen kadar predpisi ne narekujejo drugače).

Z zajemom vsebin in dodatno obdelavo skenogramov lahko podatke uvozimo neposredno v sistem za e-hrambo ali dokumentni sistem. Rezultat tovrstne digitalizacije so črno-beli ali sivinski skenogrami različnih oblik zapisa npr. TIF, JPG, PDF, ki premore funkcijo iskanja po vsebini.