Varno uničenje dokumentacije - poslovne ali zaupne!

Poslovna in zaupna dokumentacija je v očeh podjetij gradivo občutljive narave in kot tako zahteva posebno pozornost skozi vso življenjsko dobo. Omenjena dokumentacija namreč pogosto vsebuje veliko zaupnih in za poslovanje podjetja ključnih informacij. Da le-te ne bi prišle v napačne roke, moramo poskrbeti tudi v povsem zadnji točki – uničenju dokumentacije.

Uničenje_dokumentacije

Za naročnike izvajamo storitev komisijskega uničenja na podlagi Dovoljenja za uničenje. Postopek uničenja zagotavlja popolno zaupnost in tajnost. Prevzem dokumentacije prilagodimo naročniku, največjo skrb pa namenjamo varnosti pri izvajanju postopka.

Pri uničenju je vedno prisotna komisija, v kateri je lahko tudi predstavnik naročnika. Po izvedeni storitvi naročnik prejme uradni Zapisnik o komisijskem uničenju dokumentacije.

Postopek uničenja dokumentacije

 • Prevzem dokumentacije

  in podpis Dovoljenja za uničenje.
 • Varno uničenje

  vaše dokumentacije.
 • Izdaja zapisnika

  o uničenju dokumentacije.

Postopek komisijskega uničenja dokumentacije za nas izvaja pogodbeni partner za uničenje različnih vrst dokumentov.

Uničenje praviloma izvajamo:

 • na željo naročnika, po uspešni izvedbi skeniranja dokumentacije,
 • po rednem vzdrževanju arhivirane dokumentacije, in sicer po postopku izločanja dokumentacije s pretečenim rokom hrambe,
 • kot samostojen postopek v primeru, ko izločanje dokumentacije izvede že naročnik.

Znebite se polnega arhiva in prepustite prevzem, odvoz in uničenje nam, ki bomo skrbno ravnali z vašo dokumentacijo!