Ko izpolnete obrazec, boste na vaš e-mail naslov prejeli vse informacije za vstop na portal mSign. Zakoniti zastopnik podjetja bo na izbrani e-mail naslov prejel pogodbo o najemu rešitve mSign. Po podpisu pogodbe lahko pričnete z uporabo rešitve mSign. Brezplačno obdobje preizkušanja rešitve traja 30 dni od podpisa pogodbe, oz. do10 podpisanih dokumentov.

Po zaključenem preizkusnem obdobju velja, da lahko pogodbeni stranki iz katerega koli razloga prekineta pogodbo sporazumno ali z odpovedjo. Odpoved pogodbe mora biti pisna in poslana na naslov izvajalca (Mikrografija d.o.o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto) ali na e-naslov , pri čemer mora biti odpoved vedno podana v obliki uradnega dopisa in s podpisom uradnega zastopnika naročnika.