Ko izpolnete obrazec, boste na vaš e-mail naslov prejeli vse informacije za vstop na portal mSign. V podpis boste prejeli pogodbo o najemu rešitve mSign.

Po zaključenem preizkusnem obdobju velja, da lahko pogodbeni stranki iz katerega koli razloga prekineta pogodbo sporazumno ali z odpovedjo. Odpoved pogodbe mora biti pisna in poslana na naslov izvajalca (Mikrografija d.o.o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto) ali na e-naslov , pri čemer mora biti odpoved vedno podana v obliki uradnega dopisa in s podpisom uradnega zastopnika naročnika.