Skeniranje dokumentov velja zaupati specialistom
 

Skeniranje in digitalizacija poslovne dokumentacije omogočata hitrejši dostop do dokumentov in nudita dodatno zaščito dokumentaciji. Ker še vedno veliko poslovne dokumentacije ustvarimo v papirni obliki, je prvi korak k večji poslovni učinkovitosti in brezpapirnemu poslovanju skeniranje poslovne dokumentacije. Slednje je enostavno dosegljivo s tem, da se papirni dokumenti skenirajo in digitalizirajo že ob vstopu v podjetje.

***

V Mikrografiji vam nudimo storitev skeniranja dokumentacije in pretvorbe papirnih dokumentov v digitalno obliko, s čimer vam zagotovimo hiter dostop do informacij in podatkov, ki se nahajajo na njih. Skeniranje izvajamo z najnovejšimi tehnologijami, v več lastnih centrih za pretvorbo ali na lokaciji naročnika.

Zagotavljamo vam visoko kakovostno storitev masovnega skeniranja – vsi postopki od prevzema do predaje gradiva so natančno določeni, veliko pozornosti pa namenjamo ohranjanju varnosti dokumentov in zaupnosti njihovih vsebin. Za naše natančno in zanesljivo delo jamčimo z vrsto certifikatov, ki jih je deležna tudi storitev zajema in spremljevalne storitve (npr. elektronske hrambe mSef). S potrjenimi notranjimi pravili zagotavljamo, da so vsi postopki, ki so del posamezne storitve, skladni z zakonskimi in morebitnimi regulatornimi zahtevami.

Skeniranje izvajamo z mednarodno priznanimi orodji, ki sodijo v sam vrh, v celoti pa se prilagodimo tudi zahtevam in željam stranke.

Vabljeni k ogledu našega video posnetka, kjer boste pobližje spoznali našo storitev.

Glede na format in obliko izvajamo več različnih postopkov skeniranja na različnih napravah:

Sodobno poslovanje ustvarja večje količine poslovne dokumentacije. Ta je praviloma enakih, podobnih ali sorodnih oblik in vrst zapisa pa tudi formata (podpiramo zajem in digitalizacijo papirnih dokumentov do velikosti formata A3), zato je mogoč t. i. masovni zajem dokumentacije. Izvajamo ga na profesionalnih skenerjih.

Še pred skeniranjem vso dokumentacijo ustrezno tehnično pripravimo, saj je poslovna dokumentacija pogosto že v podjetju deležna različnih obdelav. Pred skeniranjem osebje poskrbi za odstranitev morebitnih sponk, odpravo prepognjenih ali zmečkanih strani ipd. ter gradivo ustrezno pripravi za skeniranje.

 

Knjižno dokumentacijo v Mikrografiji opredeljujemo kot specifično dokumentacijo, ki jo je potrebno zaradi najrazličnejših nestandardnih oblik skenirati na posebnih, za tovrstno dejavnost prilagojenih, skenerjih. Skeniranje knjižnega gradiva je odlična rešitev za ohranitev le-tega, obenem pa se uporabnikom omogoči večkratni vpogled v gradivo, ki tako pridobi nove funkcionalnosti.

Obenem je treba s knjižno dokumentacijo ravnati zelo previdno, posebej v primeru starejših izdelkov, ki so zaradi svoje starosti, načina hrambe in vezave pogosto v slabšem stanju. Stranka lahko skenograme v nadaljevanju dodatno obdela ali pa to storitev naroči Mikrografiji. Več primerov knjižne dokumentacije, zajete v Mikrografiji, si lahko ogledate na slovenski strani Digitalne knjižnice dLib.

Mikrografija premore tudi skenerje za zajem gradiva velikega formata. Širina skenirane dokumentacije je lahko večja od formata A0 in celo neomejene dolžine. Naša tehnična rešitev omogoča tudi zajem dokumentov, debelejših do 20 milimetrov (npr. dokumente lepljene na podlago). Ob pretvorbi se te dokumente klasificira in  opravi zajem bodisi celotne bodisi le delne vsebine dokumentov z ustreznim orodjem za optično prepoznavanje vsebin – mZajem. Izhodni format digitalizirane dokumentacije izbere stranka sama.

Tudi sodobno zdravstvo vse bolj temelji na elektronskih dokumentih. V postopkih dolgoletnega zdravljenja ali pri natančnem diagnosticiranju zdravstvenega stanja pacientov lahko zdravniki uporabljajo rentgenske slike. V Mikrografiji zdravstvenim ustanovam nudimo storitev digitalizacije rentgenskih posnetkov, te pa lahko v elektronski obliki opremimo še s pripadajočimi podatki o pacientu ter v ustreznem zapisu (tipično dicom), uvozimo v dokumentni ali informacijski sistem zdravstvene organizacije.