Uničenje dokumentacije - poslovne ali zaupne!
 

Uničenje dokumentacije, tako poslovne kot zaupne, je v očeh podjetij gradivo občutljive narave in kot tako zahteva posebno pozornost skozi vso življenjsko dobo. Omenjena dokumentacija namreč pogosto vsebuje veliko zaupnih in za poslovanje podjetja ključnih informacij. Da le-te ne bi prišle v napačne roke, velja skrbeti stalno, tudi v povsem zadnji točki – uničenju dokumentacije. 

***

Mikrografija izvaja storitev strokovnega uničenja dokumentacije na podlagi dovoljenja za uničenje s strani naročnika in v skladu z zahtevami zakonodaje, s čimer zagotavlja popolno zaupnost in tajnost skozi celoten postopek uničevanja dokumentacije. Storitev prevzema dokumentacije prilagodimo naročniku, največjo skrb pa namenjamo varnosti pri postopku uničenja.

 

Komisijsko uničenje dokumentacije lahko izvedemo z ali brez prisotnosti naročnika (oz. njegovega predstavnika) – ta po zaključenem uničenju prejme uradni zapisnik o uničenju dokumentacije.

Sam postopek fizičnega uničenja gradiva za nas izvaja pogodbeni partner za uničenje različnih vrst gradiva.

Uničenje gradiva praviloma izvajamo:

  • na željo naročnika, po uspešni izvedbi skeniranja dokumentacije,
  • po rednem vzdrževanju arhivirane dokumentacije, in sicer po postopku izločanja dokumentacije s pretečenim rokom hrambe,
  • kot samostojen postopek v primeru, ko izločanje dokumentacije izvede že naročnik.

Znebite se polnega arhiva in prepustite prevzem odvoz in uničenje nam, ki bomo skrbno ravnali z vašo dokumentacijo!