Najem dokumentnega sistema in e-hrambe v oblaku je dobra odločitev

Dokumentacije v organizacijah je vse več, tako prejete pošte, kot tudi dokumentacije, ki nastane ob poslovanju, tudi potrebe po arhiviranju oziroma hrambi papirne in elektronske dokumentacije se zato z leti povečujejo. Posledica je v vse bolj aktualnem in uveljavljenem brezpapirnem poslovanju. Na drugi strani pa so naložbe v IT infrastrukturo v upadu, zato je najem storitev v oblaku vse bolj privlačen, odpira pa tudi možnosti uporabe tovrstnih orodij tudi v manjših organizacijah.