V času epidemije in dela od doma se soočamo z izzivi, ki jih je moč premagati z uvedbo digitalizacije poslovanja. Tega se številna podjetja vedno bolj zavedajo, zato postopoma uvajajo rešitve za lažje obvladovanje poslovnih procesov na daljavo. Mikrografija vam, kot ponudnik e-poti in varne hrambe e-računov, s storitvijo mSlog ponuja preprosto pripravo in izdajo elektronskih računov.

mSlog predstavlja odlično rešitev, saj vam omogoča digitalizacijo celotnega postopka izdaje računa. Aplikacija vam ponuja možnost pošiljanja elektronskih računov na UJP, e-mail, bizBox in Bankart ter pošiljanje e-računov po elektronski pošti.

Na področju elektronskih računov vam omogočamo naslednje storitve:

  • priprava e-računa neposredno iz fizične oblike ali digitalnega dokumenta
  • integracija rešitve e-račun z vašim ERP sistemom in uvedba avtomatiziranega pošiljanja e-računov
  • podjetjem brez rešitve za pripravo e-računov nudimo spletno storitev, ki omogoča enostavno pripravo, pošiljanje in e-hrambo računov v elektronski obliki

Po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) morajo biti e-računi ustrezno hranjeni v arhivu pri ponudniku storitve e-hrambe. Mikrografija vam kot celovit ponudnik nudi, s strani Arhiva RS, certificirano in zakonsko skladno elektronsko hrambo e-računov v digitalni obliki. Vsi računi so shranjeni v elektronskem arhivu, kjer je verodostojnost e-računa zagotovljena s časovnim žigom in digitalnim podpisovanjem, kar preprečuje spremembe oz. izbris podatkov iz vsebine hranjenih e-računov.

Celoten postopek od registracije do začetka uporabe poteka elektronsko. Registracijo v aplikaciji mSlog opravite na naslednji povezavi.

Za uporabnike z manj računi je na voljo spletni vmesnik do katerega lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli. Uporabniki z večjo količino mesečno izdanih e-računov, pa lahko uporabijo dostop preko spletnih storitev neposredno iz informacijskega sistema.

Uporabnikom spletno mesto v vsakem trenutku omogoča tudi vpogled stanja izdanih računov ter v e-hrambo, za celotno obdobje zakonsko določenega roka hrambe.

V podjetju Mikrografija smo zasnovali različne pakete in vam tako omogočili, da enostavno izberete tistega, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Vsi paketi so prilagojeni pošiljanju in elektronski hrambi in vam za ugodno mesečno nadomestilo ponujajo celovito upravljanje e-računov.

Zakaj izbrati mSlog?

  • rešitev lahko deluje samostojno ali pa se poveže z obstoječimi poslovnimi rešitvami podjetja
  • brez omejitev velikosti prilog
  • rešen postopek zavračanja računa
  • možnost posredovanja računa na različne transakcijske račune ene same organizacije
  • manjšim uporabnikom smo pripravili spletno mesto, za enostavno izdajo e-računa

Uvedba e-računov, vam ne bo pomagala le pri lažjem premagovanju ovir, ki jih je prinesel virus, ampak vam bo v veliko pomoč tudi pri ponovnem zagonu poslovnih dejavnosti, omogočila pa bo tudi doseganje dolgoročnih prihrankov pri stroških poslovanja.