Izjava o avtorstvu in zaupnosti informacij

(c) Mikrografija, d.o.o. si pridržuje vse pravice.

Sporočilo je poslovna skrivnost in je namenjeno samo navedenemu naslovniku ali naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli to sporočilo, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Prosimo, da spoštujete zaupnost sporočila in ga ne berete, kopirate, objavljate oziroma kakorkoli širite njegove vsebine. Niti pošiljatelj niti Mikrografija d.o.o. nista odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo.

 

 

(c) Copyright Mikrografija, d.o.o. – all rights reserved.

This message is confidential and intended solely for the addressee or adressees. If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender and delete this message from your system. Please uphold strict confidentiality and neither read, copy, disseminate, nor otherwise make use of their content in any way. Neither sender nor Mikrografija, d.o.o. shall be liable for the message if altered, changed or falsified.