Z izdajo sklepa o podelitvi certifikacije (sklep št. e-ARS 2016/005) Arhiv Republike Slovenije priznava skladnost programske opreme mScan, uporabnikom pa je tako zagotovljena večja varnost in zakonska skladnost pri uporabi tovrstne programske opreme. mScan je sodobno orodje za zajem in prepoznavo znakov različnih dokumentov bodisi formularjev ali strukturiranih dokumentov. Odlične rezultate pa dosega tudi pri prepoznavi besedila iz nestrukturiranih dokumentov, ki predstavljajo večino poslovne korespondence. mScan omogoča obdelavo skenogramov na način, ki ni možen niti s fizično dokumentacijo. Na tak način pripravljen e-dokument je maksimalno uporaben za uporabnike. Več informacij o mScanu, si preberite na naslednji povezavi.

V Mikrografiji smo tako z uspešno prestano revizijo in podeljenim certifikatom dosegli še en zadani cilj. Naši uporabniki in partnerji izhajajo iz različnih panog in zato smo si prizadevali, da zagotovimo preizkušeno programsko opremo za zajem podatkov, ki bo postala nepogrešljiv del vsakega sodobnega poslovanja.