Inovativnost v podjetju je eden ključnih dejavnikov, ki zagotavlja razvoj in nove preboje na področju digitalizacije. Inovacije omogočajo, da se naše podjetje hitro prilagaja spremembam v domačem in tujem poslovnem okolju, ter poskrbijo za ohranjanje konkurenčne prednosti podjetja. V Mikrografiji ustvarjamo klimo, ki spodbuja inovativnost in tako poskušamo zaposlene motivirati k prispevanju novih idej na področju e-poslovanja.

mSignum je globalna inovacija, ki posameznikom in podjetjem omogoča sklepanje pravno zavezujočih dogovorov z namestitvijo digitalnega potrdila na mobilno napravo na način, ki je varnejši od namestitve na osebnem računalniku. Poleg tega rešitev omogoča podpisovanje dokumentov, ki je tako enostavno kot fotografiranje z mobilnim telefonom, brez potrebe po kompleksnem nameščanju podpisnih komponent. Za zagotavljanje verodostojnosti in časovnega žigosanja mSignum uporablja tehnologijo blockchain, v kombinaciji z drugimi rešitvami iz našega portfelja pa omogoča tudi certificirano trajno e-hrambo.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na dnevu inovativnosti podelila priznanja za najboljše prijavljene inovacije za leto 2019. S ponosom lahko povemo, da je Mikrografija za rešitev mSignum prejela srebrno priznanje za inovacijo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2019.

Foto: Boštjan Pucelj