Mikrografija je dobitnik priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK 2020. 🏆💪🏼

Naše podjetje deluje od leta 1992 in trenutno imamo 87 zaposlenih. Stremimo k zdravemu in motivacijsko privlačnemu odnosu z zaposlenimi, saj se zavedamo, da so prav zaposleni ključni za razvoj in uspeh podjetja. Gradimo medsebojno zaupanje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in učinkovitosti.

Opravljamo redne razgovore s sodelavci in ocenjujemo uspešnost, skrbimo za stalen dvig kompetenc zaposlenih in napredovanja. V skrbi za nadaljnji razvoj in napredek zaposlenih v podjetju za izobraževanje zaposlenih letno namenimo kar 1 odstotek vseh svojih prihodkov. 🤓📚

Že 13 let sodelujemo v projektu Zlata nit, v raziskavi najboljših zaposlovalcev, kjer dosegamo nadpovprečne rezultate.

Kot imetniki polnega certifikata 👩‍👩‍👧‍👦 Družini prijazno podjetje za izboljšanje počutja zaposlenih in lažjo organizacijo službenih ter družinskih obveznosti izvajamo vrsto ukrepov, ki spodbujajo zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose – kolesarski in smučarski izleti, pohodi, ostale rekreativno-športne aktivnosti, druženja, novoletne zabave, dedek mraz za otroke zaposlenih, izobraževanja in team buildingi, …

V Mikrografiji redno izvajamo mesečna srečanja, kjer zaposlene seznanimo z najnovejšimi informacijami glede aktivnosti in poslovanja podjetja, pripravljamo motivacijske delavnice, ki jih zaključimo z neformalnim druženjem. S tem poskrbimo, da se sodelavci počutijo vključene v podjetje.

Največji dogodek, ki je namenjen zaposlenim, je izlet, ki se izvaja na atraktivnih lokacijah po Sloveniji in širše ter traja dva dni. Tega izleta se vedno prostovoljno udeleži več kot 80 % zaposlenih.

💡 Imamo tudi anonimni nabiralnik, kjer lahko zaposleni sporočajo svoje mnenje, predloge izboljšav, postavijo kakršno koli vprašanje ali pripombo. Prakticiramo tudi politiko odprtih vrat, kjer ima vsak zaposleni možnost dostopati do sodelavcev ne glede na položaj in vlogo, ki jo ima v podjetju.

V celotnem obdobju delovanja v praksi ambiciozno udejanjamo sodobne razvojne prijeme na področju upravljanja s človeškimi viri. Tako so bile uvedene številne kakovostne spremembe, ki so v podjetju postale vsakodnevna praksa. ➡️ Vse našteto je razlog, da smo uspeli udejanjil celovito upravljanje človeških virov v podjetju ter oblikovati uspešen dinamičen in medsebojno zelo povezan kolektiv. ❤️

Na priznanje smo izjemno ponosni, saj predstavlja potrditev našega dobrega dela in služi kot motivacija, da bomo v prihodnje še boljši!