Pridružite se nam in stopite korak naprej v digitalni transformaciji vašega poslovanja!

Prijava poteka preko SRC-EDIH, evropskega digitalnega inovacijskega središča, ki podpira digitalno preobrazbo podjetij in organizacij.

➡️ Elektronsko obvladovanje dokumentov v poslovnem okolju

🕘 KDAJ: 21.5.2024 (9:00-14:00)
📍 KJE: po dogovoru (na lokaciji Novo mesto ali Teams)
💡 IZOBRAŽEVANJE VODI: Simona Iljaš Vogrinc

Delavnica je namenjena temi elektronskega obvladovanja dokumentov v poslovnem okolju. Osredotočili se bomo na dokumentne sisteme oz. sisteme za upravljanje poslovnih procesov (BPM).

Glavne teme, ki jih bomo obravnavali vključujejo:

 • razumevanje konceptov EOD, prednosti digitalizacije dokumentov, varnostne vidike in zakonodajne zahteve
 • pregled različnih vrst dokumentnih sistemov, vključno s sistemom za upravljanje vsebin (ECM), elektronsko arhiviranje, digitalnim podpisovanjem in sistemom za upravljanje dokumentov (DMS)
 • razumevanje ključnih konceptov BPM, vključno z avtomatizacijo procesov, optimizacijo tokov dela, spremljanjem delovanja procesov in analizo rezultatov
 • kako lahko dokumentni sistemi in BPM sistemi delujejo skupaj za povečanje učinkovitosti poslovnih procesov in izboljšanje celotne produktivnosti organizacije
 • pregled praktičnih primerov implementacije dokumentnih sistemov in BPM sistemov v različnih poslovnih okoljih

👉 PRIJAVA.

 

➡️ Digitalizacija in e-arhiviranje dokumentov

🕘 KDAJ: 23.5.2024 (9:00-14:00)

📍 KJE: po dogovoru (na lokaciji Novo mesto ali Teams)
💡 IZOBRAŽEVANJE VODITA: Špela Sečnik, Nina Božjak Lipovšek

Na delavnici boste pridobili dragocene vpoglede in praktične veščine s področja upravljanja fizičnih in elektronskih gradiv ter dolgoročne elektronske hrambe.Delavnica pokriva osnove in najboljše prakse procesov pretvorbe dokumentov v formate primerne za dolgoročno hrambo, kot tudi funkcije sistema, kot so:

 • pretvorba fizičnih in elektronskih dokumentov v formate primerne za dolgoročno hrambo
 • uporaba avtomatiziranih orodij za optimizacijo postopkov arhiviranja in sledenje dokumentom
 • uvedba varnostnih protokolov za zaščito dokumentov pred nepooblaščenim dostopom in zlorabami
 • zagotavljanje, da je elektronsko arhiviranje dokumentov v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami in standardi

Udeleženci boste pridobili konkretne veščine in znanje, ki jim bodo omogočile učinkovito uporabo rešitev v delovnem okolju. Poleg tega pa boste lahko izboljšali organizacijo in varnost dokumentov v vašem podjetju.

👉 PRIJAVA.

 

➡️ Elektronsko podpisovanje dokumentov

🕘 KDAJ: 5.6.2024 (9:00-13:00)
📍 KJE: po dogovoru (na lokaciji Novo mesto ali Teams)
💡 IZOBRAŽEVANJE VODI: Nina Božjak Lipovšek

Na delavnici bomo raziskali, kako lahko na hiter in enostaven način podpišete dokumente neposredno na računalniku ali prenosni napravi.

Elektronsko podpisovanje dokumentov je ključen korak pri prehodu na brezpapirno poslovanje, ki omogoča večjo učinkovitost, varnost in sledljivost pri podpisovanju pomembnih dokumentov.

Izobraževanje pokriva osnovne funkcije elektronskega podpisovanja, med katerimi so:

 • razumevanje postopka ustvarjanja zahtevkov za podpisovanje dokumentov
 • kako enostavno in hitro pošljete dokumente na podpis
 • možnost spremljanja napredka podpisovanja dokumentov ter prejemanje obvestil o končanem podpisovanjupregled varnostnih in zakonskih vidikov elektronskega podpisovanja ter zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo

Udeleženci bodo pridobili konkretne veščine in znanje, ki jim bodo omogočili učinkovito uporabo elektronskega podpisovanja v njihovem delovnem okolju na konkretnem primeru uporabe rešitve mSign (rešitev podjetja Mikrografija).

👉 PRIJAVA.