Uničenje poslovne in poslovno zaupne dokumentacije zahteva posebno pozornost. Za dokumentacijo, ki ima za podjetje tako vrednost je potrebna posebna skrb, kar še posebej velja za uničenje.

Mikrografija izvaja storitev strokovnega uničenja dokumentacije v skladu z zahtevami zakonodaje in v skladu z dovoljenjem za uničenje, ki nam ga izda naročnik. Naša storitev zagotavlja popolno zaupnost in tajnost skozi celoten postopek uničevanja dokumentacije. Storitev prevzema dokumentacije prilagodimo naročniku, največjo skrb pa namenjamo varnosti pri postopku uničenja. Uničenje vedno izvajamo ob prisotnosti komisije naših zaposlenih, ki so za to področje usposobljeni.

Na pobudo naših stalnih naročnikov svojo storitev dopolnjujemo z namestitvijo varnostnih zabojnikov v vaše poslovne prostore.

Način izvajanja storitve:

  • mesečni najem zabojnika (dve velikosti)
  • dostava zabojnika in odvoz po potrebi
  • odvoze opravimo v 10 delovnih dneh od dneva naročila

Več informacij >