Ne le naročniki, tudi ponudniki storitev za brezpapirno poslovanje se srečujemo s številnimi izzivi na področju obvladovanja podatkov, poslovne dokumentacije, digitalnih vsebin ter rešitev.

Razvoj in oblikovanje rešitev, ki bi bile idealne za končne uporabnike, je potrebno zasnovati na način, da zadostijo trenutnim potrebam naročnika, kot tudi tistim, ki se bodo pojavile čez leto dni ali kasneje.

Vsako podjetje ima svoj način dela, zato univerzalna rešitev ne obstaja. Tega se moramo ponudniki rešitev še posebej zavedati, saj moramo izbrane rešitve vedno prilagoditi posameznemu poslovnemu okolju in specifičnim delovnim procesom. Edini stalnici dobrega ponudnika sta v resnici naslednji: konstantni razvoj in novosti.

Odnos med naročnikom in izvajalcem je kot poroka. Zato sta zaupanje in nenehna gradnja dobrega (poslovnega) odnosa nuja. Naročnik v roke izvajalcu položi svoje procese, predstavi kadre, mu mnogokrat omogoči dostope do ključnih podatkov, predstavi točke, kjer je ranljiv, in mu zaupa, da bo s temi podatki ravnal gospodarno in preudarno.

Na drugi strani pa smo izvajalci, ki si prav tako želimo, da med nami in naročnikom poteka odprta (a zaupna) komunikacija, saj lahko le na tak način postavimo vsa vprašanja, izrazimo morebitne pomisleke, predlagamo izboljšave in ponudimo rešitev, ki je resnično po meri naročnika.

Na kaj mora biti naročnik pozoren, ko išče svojega izvajalca?

Vsekakor velja, da so reference, programska oprema, prepoznavnost na trgu, strokovno in tehnično znanje kadra, ki ga ponudnik ima na voljo, bistvenega pomena.

Vendar pa je ravno psihološki moment zaupanja, ki mora nujno temeljiti na strokovnosti in profesionalizmu, tisti, ki edini lahko botruje »uspešni poroki«. Ravno to pa je običajno moment, ko naročnik ne dvomi več v svojo (pravilno) odločitev.