Sej poznate tisti stavek ”le še 365 dni, le še pol leta, le še tri mesece” do GDPR. Ja res je, GDPR se približuje, vprašanje pa je ali ste vi pripravljeni. Ste že poskrbeli za pravo tehnologijo, s katero se boste lahko spopadli z novo zakonodajo? Če še niste je sedaj čas, da optimizirate vaše poslovanje. Za nekatera podjetja lahko rečemo, da so na dobri poti, v veliko pomoč jim bodo tudi rešitve, ki so jih implementirali za namen brezpapirnega poslovanja. V mnogih podjetjih pa so podatki dobesedno raztreseni. Na take dokumente preži nevarnost in jih je potrebno ustrezno zaščititi.

Z dokumentnim sistemom lahko podatke bistveno lažje zaščitite (naš dokumentni sistem mDocs vas bo navdušil). Le-ti tudi pridobivajo pomembnejšo vlogo v luči prihajajoče uredbe, saj je z dokumentnimi sistemi zelo enostavno nadzorovati dokumente v celotni organizaciji. Zaščita podatkov, ki jih hrani vaša organizacija pomeni zaščito vaših strank in vas samih, zato ne  odlašajte z namestitvijo primernih tehnologij za zaščito vseh podatkov, ne le osebnih.

Omogočite brezpapirno delo z digitalnimi rešitvami in upravljajte svoje dokumente z rešitvami, ki vam omogočajo hitrejše delo, revizijske sledi, prilagodljivost in zasnovo, ki omogoča preprosto nadgrajevanje v skladu za vašo rastjo. Kot pravi naš vodja razvoja in ECM, Marko Zupančič: ”Četrta industrijska doba pelje podjetja v informatizacijo poslovnih procesov, integracijo IoT v njihova okolja ter vse večjo uporabo SaaS. V ta del zgodbe sodijo tudi dokumentni sistemi, s katerimi lahko v celoti podpremo poslovne procese organizacije. Gledano na trend rasti bodo podjetja za digitalizacijo procesov v 2018 namenila še več odstotkov svojega prometa. Pri izbiri dokumentnih sistemov, pa bodo prednost imeli tisti, ki so zmožni agilnih integracij v okolje naročnika. Hitrost in prilagodljivost vpeljave rešitve je namreč ena izmed pomembnih odločitev, ki vplivajo na konkurenčnost organizacije.”

Včasih so spremembe dobrodošle in osvežujoče, kajti šele takrat podjetja sprejemajo odločitve, ki vplivajo na njihovo poslovanje. Sandi Rožman, tehnični direktor v Mikrografiji, je dodal: »Podjetja so po obdobju krize zelo agresivno pristopila k optimizaciji postopkov v poslovanju, vedno več jih uvaja brezpapirne interne procese. Ugotovila so, da samo upravljanje z dokumenti ni največja dodatna vrednost, temveč je to postalo upravljanje s procesi. Seveda mora dokumentni sistem, ki naj skrbi za zakonsko skladno upravljanje dokumentov, biti tesno integriran v okolje podjetja in povezan z drugimi sistemi, ki ustvarjajo ali uporabljajo dokumente in druge podatke.«