Vsak od nas, ki je udeležen v razvoju podjetja Mikrografija d.o.o., se zaveda pomembnosti in uspešnosti delovanja v skladu s certifikatom za Družbeno odgovorno podjetje. Usmerjenost podjetja teži k medsebojnemu usklajevanju in uravnoteženju ciljev naročnika s cilji družbe, lastnika ter tudi zakonodajnega okolja, v katerem stranka posluje. Ozaveščanje, da smo odgovorni za nas same, naše okolje, je dolgoročno delo, ki postaja sinonim za nas.

Izziv je imeti zadovoljne potrošnike in motivirane zaposlene, kar je največji doprinos za konkurenčno prednost. Velika odgovornost podjetja je, da se v skladu s cilji in strateško naravnanostjo zavedamo prevelike uporabe papirja v vsakodnevni rabi in prispevamo velik del k temu, da se ohranja narava. Z brezpapirnim poslovanjem, ki ga podjetje dosledno izvaja pridobimo na času, prihranimo in ohranjamo naravo. Tehnologija, ki našo idejo predstavlja, je dostopna vsakomur. Mikrografija poskrbi, da se želje realizirajo, cilji dosežejo in s tem doseže vsesplošno zadovoljstvo. Podjetje želi biti naravnano k družbeni odgovornosti in se v skladu s certifikatom držati sprejetih sklepov, jih izpolnjevati in po potrebi dopolnjevati. Vodilo podjetja je uspešno usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, saj menimo, da ima le tak pristop dolgoročen vpliv na poslovne in zasebne uspehe. Za dobro delo se vzpostavljajo trdne vezi, medsebojno zaupanje med zaposlenimi in strankami.

Delovanje podjetja vodi k  medsebojnemu spoštovanju in učinkovitosti. Mikrografija ima posluh za vse želje zaposlenih in strank, k njim se pristopa individualno in strokovno. Temeljni pogledi stremijo k inovativnosti, sodobnem brezpapirnem reševanju ciljev.