Danes je večina knjig, časopisov in glasil že ob nastanku v digitalni obliki. Tiskani mediji, ki so nastali še pred ‘splošno’ razširjeno uporabo računalnikov pa morajo biti v večini primerov naknadno pretvorjeni v digitalno obliko.

 

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije je potrebovala pomoč pri urejanju arhivov njihovega glasila, ki izhaja že od leta 1982. Sprva je glasilo izhajalo pod imenom Dializni glasnik. Ta naslov se je obdržal do leta 1999, ko so glasilo preimenovali v Ledvica in pod tem imenom je poznano še danes.

Ker se v društvu zavedajo pomena digitalizacije in hitrega dostopa do gradiva, so se odločili, da bodo ustvarili digitalni arhiv glasil. Digitalizacija gradiva namreč omogoča hitrejši dostop in nudi dodatno dolgoročno zaščito dokumentacije, gradivo pa je tako tudi lažje dostopno širšemu krogu bralcev.

Strokovnjaki Mikrografije smo Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije pomagali ustrezno urediti in digitalizirati kar 38 letni arhiv glasil.

Gradivo smo pripravili in digitalizirali po tehničnih navodilih NUK-a za objavo na portalu dLib (Digitalna knjižnica Slovenije). Dostopna so na spodnjih povezavah:

Dializni glasnik

Ledvica