V podjetju Mikrografija bomo razvili naslednjo generacijo pametnega arhiva, ki bo uporabljal pristope umetne inteligence za izjemno hitro implementacijo v organizaciji ter bo avtonomno upravljal vse relevantne aspekte arhiviranja. Rešitev bo omogočila povezovanje med različnimi oddelki in optimizirala delovni proces (work flow) podprt z dokumentacijo.

Namen projekta Inteligentni arhiv (mIA) je razvoj inteligentnega sistema za digitalno arhiviranje in upravljanje z dokumenti v podjetjih.

Rešitev mIA bomo vključili v obstoječi portfolio izdelkov podjetja Mikrografija in s tem postali ponudnik celovite rešitve BPaaS (business process as a service) na evropskem in globalnem trgu.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Višina sofinanciranja znaša 372.342,50 EUR. Evropski regionalni sklad financira 80%, proračun Republike Slovenije pa financira 20%.