Kljub pospešeni digitalizaciji mnoga podjetja in posamezniki še vedno prisegajo na papir.

Količina dokumentov se v podjetjih množi, zakoni pa jim nalagajo dolge roke varne fizične hrambe. Mnoge organizacije preprosto ne premorejo ustreznih prostorov, znanja in virov za zagotavljanje ustrezne fizične hrambe poslovnih dokumentov.

Mikrografija je tukaj, da vam pomaga s celovitimi rešitvami!

 • Varna in zakonsko skladna hramba.
 • Nižji stroški poslovanja in prihranjen čas rokovanja z dokumentacijo.
 • Dostop je omogočen le pooblaščenim uporabnikom.
 • Popolna preglednost in razpoložljivost.
 • Certificirani procesi po ISO 9001 in ISO 27001.
 • Varno komisijsko uničenje dokumentacije.

Če želite učinkovito in varno hrambo dokumentov, je najboljša izbira vsekakor najem celovite storitve hrambe pri zunanjem ponudniku.

Arhiviranje in fizično hrambo izvajamo v zakonsko skladnih prostorih, ki so opremljeni z ustreznimi nadzornimi sistemi. Več kot dvajset visoko usposobljenih zaposlenih z opravljenim izpitom za ravnanje z dokumentacijo in več kot 25 let izkušenj na področju hrambe so zagotovilo, da bo dokumentacija pri nas dolgoročno hranjena na varen, zakonsko skladen način in bo dostopna le pooblaščenim uporabnikom.


Na različnih lokacijah v Sloveniji in tujini hranimo že več kot 100 km dokumentacije v fizični hrambi.

Vsi naši prostori so opremljeni z:

 • javljalniki izliva vode
 • javljalniki požara
 • sistemom za gašenje s plinom FM-200, ki ne poškoduje dokumentacije
 • fizičnim varovanjem
 • vstopno kontrolo
 • drugo varnostno opremo (npr. zaščita pred glodalci in insekti, sistem za merjenje temperature in vlage, …)

Varno uničenje vaše zaupne dokumentacije

Za naročnike izvajamo storitev komisijskega uničenja na podlagi Dovoljenja za uničenje. Postopek uničenja zagotavlja popolno zaupnost in tajnost. Prevzem dokumentacije prilagodimo naročniku, največjo skrb pa namenjamo varnosti pri izvajanju postopka.

Pri uničenju je vedno prisotna komisija, v kateri je lahko tudi predstavnik naročnika. Po izvedeni storitvi naročnik prejme uradni Zapisnik o komisijskem uničenju dokumentacije.

Celovite storitve ravnanja z dokumenti