Elektronska hramba e-računov za proračunske uporabnike

Proračunski uporabniki lahko k testiranju pred vključitvijo v sistem storitev zajema in e-hrambe pristopite tako, da izpolnite in elektronsko podpišete Naročilo za vzpostavitev testnega okolja e-hrambe.

Po zaključenem testiranju lahko proračunski uporabniki pristopite k uporabi storitve elektronske hrambe e-računov tako, da izpolnite in elektronsko podpišete Pristopno izjavo h Krovni pogodbi o opravljanju storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki številka 382-53/2022-3.

Proračunski uporabniki, ki ste izvajalcu storitve Mikrografija d.o.o. že posredovali pristopno izjavo, lahko vzpostavitev storitve elektronske hrambe naročite z obrazcem Naročilo za vzpostavitev produkcijskega okolja e-hrambe.

Besedilo Krovne pogodbe ter ostalih izvedbenih dokumentov UJP in Mikrografije d.o.o., ki se nanašajo na uporabo predmetnih storitev in sistema e-hrambe in so objavljeni na spletni strani UJP.

Naročilo za vzpostavitev testnega okolja e-hrambe

Z naročilom opredelite podatke, potrebne za vzpostavitev testnega okolja e-hrambe.

Pristopna izjava

S podpisom te izjave je sklenjeno pogodbeno razmerje med proračunskim uporabnikom in izbranim ponudnikom Mikrografija, d. o. o.

Naročilo za vzpostavitev produkcijskega okolja e-hrambe

Z naročilom opredelite podatke, potrebne za vzpostavitev produkcijskega okolja e-hrambe.

Odstopna izjava

S podpisom te izjave bo prekinjeno pogodbeno razmerje med proračunskim uporabnikom in izbranim ponudnikom Mikrografija d.o.o.

Vprašanja v zvezi z vključitvijo ali odstopom iz sistema elektronske hrambe e-računov lahko posredujete na e-naslov ehramba.ujp@mikrografija.si ali na telefonsko številko 080 51 15.

 Tehnična vprašanja v zvezi z integracijo informacijskih sistemov, testiranjem sistema zajema in hrambe, vključitvijo v sistem oziroma pridobitvijo uporabniških pravic in migracijo dokumentarnega gradiva ter morebitna druga vprašanja lahko posredujete na e-naslov podpora.ehramba.ujp@mikrografija.si ali na telefonsko številko 080 51 15.

Po začetku uporabe storitve zajema in e-hrambe lahko spremembe ali prijavo napak sporočite na e-naslov podpora@mikrografija.si ali na telefonsko številko izvajalca 080 51 15.

Želite izvedeti več o naši ponudbi?